Legal Notice

Andmekaitse deklaratsioon

1. Kehtivusala

Käesoleva veebilehe www.ifo.ee („veebileht“) ja selle kaudu pakutavate teenuste kasutamisel kehtib järgnev andmekaitse deklaratsioon. Teie isikuandmete kaitse on meile oluline. Järgnevalt teavitame meie veebilehe kasutamisega seonduvast isikuandmete töötlemisest. Isikuandmed on kõik andmed, mis seonduvad või mida saab seostada Teie isikuga, näiteks nimi, aadress, e-posti aadressid ja kasutajakäitumine.

2. Vastutav töötleja

Selle veebilehe pidaja ja selle veebilehe kaudu Teie isikuandmete töötlemise eest vastutav isik on Geberit Estonia, Kuma tee 2, 75312 Peetri Harjumaa, Estonia, sales.ee@geberit.com.

3. Andmekaitseametnik

Meie andmekaitseametnik on kättesaadav e-posti aadressilt dataprotection@geberit.com või meie postiaadressi kaudu lisades aadressile sõna „andmekaitseametnik“.

4. Automaatne andmete kogumine ja töötlemine

4.1 Nagu iga veebileht kogub ka meie server serveri logifailidesse automaatselt ajutisi andmeid, mida edastatakse brauseri kaudu, kui Teie ei ole seda deaktiveerinud. Kui soovite meie veebilehte vaadata, siis kogume me järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud selleks, et Teile meie veebilehte näidata ning tagada stabiilsus ja turvalisus:

  • päringu saatnud arvuti IP-aadress
  • kliendi faili päring
  • http-vastuskood
  • internetileht, millelt Te meid külastate (Referrer URL),
  • serveripäringu tegemise kellaaeg
  • brauseri tüüp ja versioon
  • päringu esitanud arvutil kasutatav operatsioonisüsteem

4.2 Nende serveri logifailide andmete hindamist isikuandmete osas ei toimu. Kui eelnimetatud teave hõlmab isikuandmeid (eelkõige IP-aadressi), siis toimub kogumine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Sealjuures on õigustatud huvi meie veebilehe nõuetekohase toimimise tagamine. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohta täiendavat teavet, võtke ühendust punktis 2 nimetatud kontaktandmetel. Kui me töötleme Teie andmeid eelnevalt kirjeldatud viisil selleks, et oma veebilehe funktsioone pakkuda, olete Te seadusest tulenevalt kohustatud meile need andmed andma. Ilma nende andmeteta ei saa me neid funktsioone Teile pakkuda.

4.3 Käesolev veebileht kasutab järgnevalt kirjeldatud tehnoloogiaid ja vahendeid. Kui Te ei soovi neid kasutada, siis nimetame Teile iga vahendi puhul erinevad võimalused ja seaded, millega nende kasutamist takistada.

4.4  Google Analytics

4.4.1 Käesolev veebileht kasutab Google Analyticsit, mis on Google Inc.’ile (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) kuuluv veebianalüüsiteenus. Kasutus hõlmab kasutusviisi „Universal Analytics“;. Selle kaudu on võimalik määrata pseudonüümiga kasutaja tunnuse andmed, seansid ja suhtlemise mitmete seadmete piires ning analüüsida kasutaja tegevusi seadmeteüleselt. Google Analytics kasutab Teie arvutis salvestatud nn küpsiseid, tekstifaile, mis võimaldavad analüüsida, kuidas Te veebilehte kasutate.

4.4.2 Küpsiste abil loodud teave selle veebilehe kasutamise kohta saadetakse üldjuhul Google’i serverisse USA-s ning salvestatakse seal. Kuna sellel veebilehel on aktiveeritud IP-anonümiseerimine, lühendab Google Teie IP-aadressi siiski Euroopa Liidu liikmesriikide või Euroopa Majanduspiirkonna osalisriikide piires juba varem. Täielik IP-aadress saadetakse Google’i serverisse USASs üksnes erandjuhtudel ning lühendatakse seal. Google Analyticsi raames Teie brauserist saadetud IP-aadressi ei ühendata muude Google’i andmetega. Käesoleva veebilehe käitaja tellimusel kasutab Google seda teavet selleks, et hinnata, kuidas Te veebilehte kasutate, veebilehel toimuvate tegevuste kohta aruannete koostamiseks ja muude veebilehe kasutamise ja interneti kasutamisega seonduvate teenuste osutamiseks.

4.4.3 Oma brauseri tarkvara asjaomase seadistusega saate takistada küpsiste salvestamist; me viitame siiski sellele, et sel juhul ei saa Te kasutada kõiki selle veebilehe funktsioone. Lisaks saate Te takistada küpsiste abil loodud andmete, mis puudutavad seda, kuidas Te veebilehte kasutate (sealhulgas Teie IP-aadress), kogumist Google’i poolt ning nende andmete töötlemist Google’i poolt, kui laete alla ja installeerite Browser Add-On’i (aadressilt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Opt-Out-küpsised takistavad tulevikus Teie andmete kogumist, kui külastate käesolevat veebilehte. Selleks, et takistada kogumist Universal Analytics’i abil erinevate seadmete raames, peab Opt-Out olema kõigil kasutatavatel süsteemidel.

4.4.5 Google Analytics’i kasutamise alus on meie õigustatud huvi vajaduspõhiseks kujundamiseks, statistiliseks hindamiseks ja meie veebilehe tõhusaks reklaamimiseks. Õigustatud alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

4.5 Google AdWords

4.5.1 Me kasutame Google AdWords’i pakkumist (sh Google AdWords Remarketing), et reklaamimeetmete (nn Google AdWords) abil juhtida välistel veebilehtedel tähelepanu meie atraktiivsetele pakkumistele. Me saame reklaamikampaania andmete osas arvutada, kui edukad on üksikud reklaamimeetmed olnud. Me kasutame seda vahendit, et näidata Teile reklaami, mis on Teile huvitav, et kujundada veebileht Teile huvipakkuvaks ja saavutada reklaamikulude õiglane arvutamine.

4.5.2 See reklaamimeede saadetakse Google’i poolt nn Ad Serveri kaudu. Me kasutame selleks Ad-Serveri küpsiseid, mille abil saab mõõta kindlaid edu mõõtmise parameetreid, näiteks teadete või klikkide kuvamist kasutaja poolt. Kui Te jõuate meie veebilehele Google’i teate kaudu, siis salvestab Google AdWords Teie arvutisse küpsise. Nende küpsiste kehtivus lõppeb tavaliselt 90 päeva möödumisel ja neid tuleb kasutada selleks, et Teid isiklikult identifitseerida. Selle küpsise juurde salvestatakse tavaliselt analüüsiväärtustena unikaalne küpsise tunnus, Ad-Impressions’i arv asendi kohta (sagedus), viimane kujutis (oluline Post-View-Conversions’i jaoks) ning opt-out-teave (tähis, et kasutaja ei soovi, et tema poole edaspidi pöördutaks).

4.5.3 Need küpsised võimaldavad Google’il tunda uuesti ära Teie internetibrauser. Kui kasutaja külastab AdWordsi kliendi veebilehe kindlaid lehekülgi ning tema arvutisse salvestatud küpsise tähtaeg ei ole möödunud, saavad Google ja klient tuvastada, et kasutaja vajutas teatele ja ta suunati edasi sellele leheküljele. Igal AdWordi kliendile määratakse eraldi küpsis. Küpsiseid ei saa seega jälitada AdWordsi klientide veebilehe kaudu. Me ise ei kogu ega töötle nimetatud reklaamimeetmete raames mingeid isikuandmeid. Me saame Google’ilt üksnes statistilisi hinnanguid. Nende hinnangute alusel saame tuvastada, millised kasutatud reklaamimeetmed on eriti tõhusad. Meie ei kogu muid reklaamimeetme rakendamisest tekkivaid andmeid, eelkõige ei saa me kasutajat selle teabe alusel identifitseerida.

4.6 DoubleClick by Google

4.6.1 Käesolev veebileht kasutab edaspidi vahendina DoubleClick by Google. DoubleClick kasutab küpsiseid, et lülitada sisse kasutaja jaoks olulisi teateid, parandada aruandeid kampaania tulemuste kohta või et funktsiooni Frequency Capping aktiveerimisel vältida seda, et kasutajale näidatakse samu teateid mitmel korral. Küpsise tunnuse abil kogub Google andmeid, millised teated millises brauseris sisse lülitatakse ja nii saab takistada nende mitmel korral näitamist. Lisaks saab DoubleClick küpsise tunnuse abil koguda andmeid nn Conversions’i kohta, mis seonduvad teatepäringutega. See võib olla juhtum, kui kasutaja näeb DoubleClick’i teadet ja hiljem siseneb sama brauseriga reklaamipakkuja veebilehele ning sealt midagi ostab. Google’i sõnade kohaselt ei saa DoubleClick’i küpsised mis tahes isikuandmeid.

4.6.2 Kasutatud vahendite Google AdWords ja DoubleClick by Google alusel loob Teie brauser automaatselt otseühenduse Google’i serveriga. Me ei saa mõjutada andmete, mida Google kogub selle vahendi kasutamise abil, mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast teavitame Teid vastavalt oma teadmistele: DoubleClicki kaasamisega saab Google teavet, et Te olete sisenenud meie internetilehe vastavasse ossa või vajutanud meie teatele. Kui olete registreeritud Google’i teenuse kasutajaks, saab Google määrata külastuse Teie kontole. Isegi kui Te ei ole Google’i registreeritud kasutaja või ei ole sisseloginud, on olemas võimalus, et Google võtab teadmiseks ja salvestab Teie IP-aadressi.

4.6.3 Täpsemat teavet DoubleClick by Google’i kohta saate järgmistelt aadressidelt: https://www.google.de/doubleclick ning üldiselt Google’i andmekaitse kohta aadressilt: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

4.7 Te võite osalemist Google AdWordsis ja DoubleClickis takistada erinevatel viisidel:

4.7.1 seadistades vastavalt oma brauseri; eelkõige toob kolmandate küpsiste väljalülitamine kaasa selle, et Te kolmandate pakujate teateid ei saa;

4.7.2 deaktiveerides küpsised Conversion-Tracking’i jaoks selliselt, et seadistate oma brauseri nii, et blokeerite domeeni „www.googleadservices.com“ küpsised, https://www.google.de/settings/ads, kusjuures need seaded kustutatakse, kui Te küpsised kustutate;

4.7.3 deaktiveerides pakkuja huvipõhised teated, mis on osa isereguleerimiskampaaniast „About Ads“, lingi http://www.aboutads.info/choices kaudu, kusjuures seadistus kustutatakse, kui Te küpsised kustutate;

4.7.4 deaktiveerides püsivalt oma brauserites Firefox, Internet Explorer või Google Chrome lingist http://www.google.com/settings/ads/plugin. Me juhime Teie tähelepanu sellele, et sel juhul ei saa Te kõiki selle pakkumise funktsioone täielikult kasutada.

4.8 Teie andmete töötlemise alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi DoubleClick by Google’i kasutamiseks on esmalt huvidepõhine reklaami sisselülitamine ning teiseks üldine turu-uuringu eesmärkide järgimine. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.

4.9 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek

4.9.1 Käesolev veebileht kasutab edaspidi järgmisi vahendeid: AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista ja Sizmek:

4.9.2 Need vahendid kasutavad küpsiseid, et lülitada sisse kasutaja jaoks olulisi teateid, parandada aruandeid kampaania tulemuste kohta või vältida seda, et kasutajale näidatakse samu teateid mitmel korral. Küpsise tunnuse abil koguvad vahendid andmeid, millised teated millises brauseris sisse lülitatakse ja nii saab funktsiooni Frecuency Capping aktiveerimisel takistada nende mitmel korral näitamist. Kolmandate pakkujate sõnade kohaselt ei sisalda vahendite küpsised mingeid isikuandmeid.

4.9.3 Kasutatavate vahendite alusel loob Teie brauser automaatselt otseühenduse asjaomase kolmanda pakkuja serveriga. Me ei saa mõjutada andmete, mida kogutakse nende vahendite kasutamise abil, mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast teavitame Teid vastavalt oma teadmistele: Kaasamisega saab kolmas pakkuja teavet, et Te olete sisenenud meie internetilehe vastavasse ossa või vajutanud meie teatele.

4.9.4 Me kasutame neid vahendeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel, et lülitada sisse huvipõhine reklaam ning üldiseks turu uurimiseks. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.

4.9.5 Täpsemat teavet selle punkti all nimetatud vahendite kohta leiate järgmiste linkide alt: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de, http://www.themig.com/en-us/privacy.html, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/de/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy-de/.

4.10 Te võite osalemist teenustes AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista ja Sizmek takistada erinevatel viisidel:

4.10.1 seadistades vastavalt oma brauseri tarkvara; eelkõige toob kolmandate küpsiste väljalülitamine kaasa selle, et Te kolmandate pakujate teateid ei saa.

4.10.2 deaktiveerides küpsised Conversion Trackingi jaoks selliselt, et seadistate oma brauseri nii, et blokeeritakse domeenide www.appnexus.com, www.themig.com, https://site.adform.com, www.plista.com, www.sizmek.com küpsised;

4.10.3 deaktiveerides pakkuja huvipõhised teated, mis on osa isereguleerimiskampaaniast „About Ads“, lingi http://www.aboutads.info/choices kaudu, kusjuures seadistus kustutatakse, kui Te küpsised kustutate;

4.10.4 deaktiveerides püsivalt oma brauserites Firefox, Internet Explorer või Google Chrome lingist http://www.google.com/settings/ads/plugin. Me juhime Teie tähelepanu sellele, et sel juhul ei saa Te kõiki selle veebilehe funktsioone kasutada.

4.11 Facebook Custom Audiences

4.11.1 Edaspidi kasutab veebileht Facebooki Inc.’i ümberturustamise funktsiooni „Custom Audiences“. Seeläbi saab veebilehe kasutajaid esitada Facebooki sotsiaalvõrgustiku külastuse raames või muude meetodit samuti kasutavate veebilehtede reklaamiteadete raames („Facebook-Ads“). Me kasutame seda vahendit, et näidata Teile reklaami, mis pakuvad Teile huvi ja muudavad meie veebilehe Teie jaoks huvitavaks.

4.11.2 Kasutatud turustusvahendi alusel loob Teie brauser automaatselt otseühenduse Facebooki serveriga. Me ei saa mõjutada andmete, mida Facebook kogub selle vahendi kasutamise abil, mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast teavitame Teid vastavalt oma teadmistele: Facebooki Custom Audiences’i kaasamisega saab Facebook teavet, et Te olete sisenenud meie internetilehe vastavale veebilehele või vajutanud meie teatele. Kui olete registreeritud Facebooki teenuse kasutajaks, saab Facebook määrata külastuse Teie kontole. Isegi kui Te ei ole Facebook’i registreeritud kasutaja või ei ole sisseloginud, on olemas võimalus, et Facebook võtab teadmiseks ja salvestab Teie IP-aadressi ning muud identifitseerimistunnused.

4.11.3 Funktsiooni „Facebook Custom Audiences“ deaktiveerimine on võimalik Teie brauseri vastava seadistamisega või sisselogitud kasutajal lingiga https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

4.11.4 Teie andmete töötlemise alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Selle vahendi kasutamise suhtes on meie õigustatud huvi selles, et kuvada huvidepõhist reklaami. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.

4.11.5 Täpsemat teavet Facebooki poolt andmete töötlemise kohta leiate lingi https://www.facebook.com/about/privacy alt.

4.12 Küpsised

4.12.1 Lisaks punktides 4.4 kuni 4.11 nimetatud küpsistele kasutab käesolev veebileht muidki küpsiseid. Küpsiste puhul on tegemist väikeste tekstifailidega, mis salvestatakse lokaalselt Teie brauseri vahemällu. Järgnevalt loetletud küpsiseid kasutatakse üksnes selleks, et tagada Teie kasutatavate teenuste osutamine ja selleks valmistumine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Meie õigustatud huvi andmete töötlemise osas on sealjuures Teie kasutatava lõppseadme jaoks veebilehe seadistuste optimeerimises ja kasutajapindade kohandamises. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel. Käesoleval veebilehel kasutatakse järgmist liiki küpsiseid, mille maht ja toimimisviis on selgitatud järgnevalt:

–          siirdeküpsised (vt 4.12.2)

–          püsivad küpsised (vt 4.12.3).

4.12.2 Siirdeküpsised kustutatakse automaatselt, kui sulgete brauseri. Siia hulka kuuluvad eelkõige seansiküpsised. Need salvestavad nn seansitunnust, millega saab määratleda Teie brauseri erinevaid päringuid ühisseansile. See võimaldab Teie arvutit uuesti ära tunda, kui Te meie veebilehele tagasi pöördute. Seansiküpsised kustutatakse, kui logite välja või brauseri sulgete.

4.12.3 Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast ettemääratud tähtaja möödumist, mis võib sõltuvalt küpsisest olla erinev. Te saate küpsised kustutada igal ajal oma brauseri turvaseadetes.

4.12.4 Te võite oma brauseri seadistust konfigureerida vastavalt oma soovile ja näiteks keelduda kolmanda osapoole küpsise või kõigi küpsiste lubamisest. Me juhime Teie tähelepanu sellele, et siis ei saa Te võib-olla kõiki selle veebilehe funktsioone kasutada.

5. Vabatahtlikult edastatud andmete kogumine ja töötlemine

 Te võite meie veebilehel edastada andmeid oma isiku kohta vabatahtlikult. Neid andmeid, sealhulgas isikuandmeid, kasutame me järgmistel eesmärkidel:

5.1 Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ning Teie päringute või tellimuste töötlemiseks vajame me Teie isikuandmeid (näiteks nimi, eesnimi, e-posti aadress, postiaadress). Me kogume neid andmeid, et osutada Teile meie vastavaid teenuseid ning täita Teiega sõlmitud lepingut. Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Kui me töötleme Teie andmeid eelnevalt kirjeldatud viisil selleks, et pakkuda meie teenuseid ning täita lepingut, olete Te lepingust tulenevalt kohustatud meile need andmed andma. Ilma nende andmeteta ei saa me Teile oma teenuseid osutada ja täita nõuetekohaselt Teiega sõlmitud lepingut.

5.2 Me kasutame Teie andmeid käesolevas andmekaitse deklaratsioonis täpsemalt kirjeldatud viisil lisaks reklaamieesmärkidel, eelkõige posti teel või e-kirjaga saadetava uudiskirja või kliendiküsitluste või ühenduste võtmise (näiteks SMS või telefon) vormis. Selle õiguslik alus on meie isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohased õigustatud huvid Teie jaoks oluliste reklaamimeetmete osas. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel. Te võite igal ajal esitada vastuväite oma andmete reklaami eesmärgil kasutamise vastu. Täpsema teabe oma vastuväite esitamise õiguse kohta leiate käesoleva andmekaitse deklaratsiooni [punktist 9].

5.3  Kui kohalike õigusaktide kohaselt peame me nimetatud reklaamimeetmete jaoks võtma eelnevalt Teie nõusoleku, siis mõistagi me seda ka teeme. Teie andmete töötlemise alus on sel juhul Teie luba (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Oma nõusoleku võite igal ajal tagasi võtta. Selleks pöörduge meie poole ülalnimetatud kontaktandmetel või järgige meie veebiuudistes asjaomaseid juhiseid. Loa tagasivõtmine ei muuda loa alusel toimunud töötlemise õiguspärasust. Teil ei ole kohustust andma meile oma andmeid reklaami eesmärgil. Ilma nende andmeteta aga ei saa me Teile reklaami saata.

6. Teie andmete edastamine kolmandatele isikutele

Põhimõtteliselt toimub Teie isikuandmete edastamine ilma Teie selgesõnalise eelneva loata üksnes järgnevatel juhtudel:

6.1 Õigusvaidlusest tulenevatel põhjustel

Kui see on vajalik meie teenuste õigusvastase kasutamise või õigusvaidluse selgitamiseks, edastatakse isikuandmed õiguskaitseasutusele ning vajadusel kahju saanud kolmandale isikule. See toimub siiski vaid juhul, kui esinevad konkreetsed pidepunktid seadusevastase ja võimaliku kuritegeliku käitumise kohta. Edastamine võib toimuda üksnes siis, kui selle eesmärk on kasutustingimuste või muude kokkulepete jõustamine. Lisaks oleme me seadusest tulenevalt kohustatud andma teavet, kui seda nõuavad teatud avalik-õiguslikud asutused. Need on õiguskaitseasutusted, ametiasutused, mis uurivad rahatrahviga karistatavaid õigusrikkumisi, ja rahandusasutused.

Nende andmete edastamine toimub meie kuritarvituste vastu võitlemise, kuritegude uurimise ning nõuete tagamise, esitamise ja kasutamise õigustatud huvi alusel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.

6.2 Volitatud töötleja

Me sõltume teenuste osutamisel lepingulistest kolmandatest ettevõtetest ja välistest teenusepakkujatest („volitatud töötlejad“). Sellistel juhtudel edastatakse isikuandmed neile volitatud töötlejatele, et nad saaksid töötlemist jätkata. Isikuandmeid edastatakse ka teistele Geberiti kontserni ettevõtetele. Need volitatud töötlejad valime me välja hoolikalt ja kontrollime neid regulaarselt. Volitatud töötlejad võivad andmeid kasutada üksnes meie poolt kehtestatud eesmärkidel ja on lisaks meiega sõlmitud lepingust tulenevalt kohustatud Teie andmeid käsitama üksnes käesoleva andmekaitse deklaratsiooni ja kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaselt.

Täpsemalt kasutame me järgmisi volitatud töötlejaid:

6.2.1 Teised Geberiti äriühingud, mille asukoht on Šveitsis, kui seda on vaja klientide tsentraalseks haldamiseks ja lepingute täitmise protsessiks

6.2.2 Teised Geberiti äriühingud, mille asukoht on Šveitsis, kui seda on vaja tsentraalsete IT-teenuste osutamiseks teistele kontserni kuuluvatele ettevõtetele

6.2.3 Logistikateenuste osutajad meilt tellitud toodete, marketingidokumentide või muude esemete saatmiseks Teile

6.2.4 Makseteenuste osutaja võimalike maksete tegemiseks Teilt meile või vastupidi

6.2.5 Monteerimistööde tegija või müügijärgsete teenuste osutaja teeninduse raames

6.2.6 Teeninduse raames teenuste osutaja uudiskirjade saatmiseks või kliendiküsitluste tegemiseks.

6.2.7 IT-teenuste osutaja tark- ja riistvara ettevalmistamiseks hooldustöödeks.

Volitatud töötlejale andmete edastamine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõike 1 kohaselt, vajadusel meie spetsialiseerunud volitatud töötleja rakendamise majanduslike ja tehniliste eelistega õigustatud huvi alusel ja juhul, kui Teie kaitseõigused ja -huvid ei kaalu üles Teie isikuandmeid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.

7. Teie õigused

7.1 Teil on oma isikuandmete, mida meie töötleme, osas järgnevalt kirjeldatud õigused. Oma õiguste kasutamiseks saatke meile oma kirjalik päring eelnevalt nimetatud kontaktandmetele või järgmisele e-posti aadressile: dataprotection@geberit.com.

7.2 Õigus saada teavet

Teil on õigus saada meilt taotluse alusel igal ajal teavet meie poolt töödeldavate andmete kohta ning Teid puudutavate isikuandmete kohta isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 15 sätestatud ulatuses.

7.3 Õigus andmete parandamisele või kustutamisele

Teil on õigus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 kirjeldatud eelduste esinemisel nõuda meilt Teid puudutavate andmete kustutamist. Nende eeldustega on eelkõige kehtestatud kustutamisõigus siis, kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärkideks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi. Selle õiguse kasutamine on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 17 kohaselt piiratud eelkõige siis, kui Teie andmeid on vaja õigusliku kohustuse täitmiseks või õigusliku nõude esitamiseks.

7.4 Õigus piirata töötlemist

Teil on õigus nõuda meilt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 kohaselt töötlemise piiramist. See õigus tekib eelkõige siis, kui isikuandmete õigsus on Teie ja meie vahel vaieldav, ajaks, mis on vajalik õigsuse kontrollimiseks, ning juhul, kui Te nõuate kustutamise asemel töötlemise piiramist, kuigi Teil on õigus andmete kustutamisele; lisaks ka juhul, kui andmeid ei ole enam vaja meie eesmärkide saavutamiseks, kuid Teie vajate neid õigusliku nõude esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks ning vastuväite edukas kasutamine on meie ja Teie vahel alles vaieldav. Kui Teie andmete töötlemist piirati vastavalt, tohib neid töödelda üksnes erandjuhtudel, näiteks juhul, kui olete sellega nõustunud või kui see on vajalik õiguslike nõuete esitamiseks.

7.5 Õigus esitada vastuväide töötlemise vastu

Teil on õigus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 kohaselt Teie erilisest olukorrast tulenevatel põhjustel esitada igal ajal vastuväide Teid puudutavate isikuandmete töötlemise vastu, mis toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktide e või f kohaselt. Me kohandame Teie isikuandmete töötlemist, väljaavatud juhul, kui saame tõendada tungivaid kaitstavaid põhjusi töötlemiseks, millel on suurem kaal kui Teie huvidel, õigustel ja vabadustel, või kui töötlemise eesmärk on õiguslike nõuete esitamine, kasutamine või kaitsmine.

7.6  Õigus andmete ülekandmisele

Teil on õigus saada meilt Teie poolt meile esitatud Teid puudutavaid isikuandmeid struktureeritud, lihtsas ja masinaga loetavas formaadis isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 20 nimetatud ulatuses. Selle kohaselt on muu hulgas vaja, et andmete töötlemine tugineks Teie loal ja see toimuks automatiseeritud meetodil.

7.7 Õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige Teie asukoha, töökoha või arvatava rikkumise koha liikmesriigis, kui leiate, et Teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub kohaldatavat andmekaitseõigust. Meie jaoks on pädev järelevalveasutus Andmekaitse Inspektsioon Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn. Järelevalveasutusega e-kirja teel suhtlemiseks kasutage järgmist e-posti aadressi: info@aki.ee.

8. Teie andmete kustutamine

Üldiselt kustutame ja anonümiseerime me Teie isikuandmed kohe, kui neid ei ole enam vaja eesmärkidel, mille huvides me neid eelmise punkti kohaselt kogusime või kasutasime. Kui andmeid tuleb säilitada seadusest tulenevatel põhjustel, on need blokeeritud. Siis ei ole andmed enam muudeks kasutusteks saadaval. Kui soovite täiendavat teavet meie kustutamis- ja säilitamistähtaegade kohta, pöörduge punktis 2 nimetatud vastutavate töötlejate poole seal nimetatud kontaktandmetel.

9. Eesmärgi muutmine

Teie isikuandmete töötlemine kirjeldatust erinevatel eesmärkidel toimub üksnes juhul, kui seda lubab mõni õigusakt või kui Te olete nõustunud andmete töötlemisega muudetud eesmärgil. Juhul, kui edasitöötlemine toimub muudel eesmärkidel, kui need, milleks andmeid algselt koguti, teavitame Teid enne edasitöötlemist neist eesmärkidest ja anname Teile selle kohta kogu tähtsust omava teabe.

10. Automatiseeritud otsustamine üksikjuhtumil või profiilianalüüsi meetmed

Me ei kasuta mingeid automatiseeritud töötlusprotsesse otsuste tegemiseks, sealhulgas ka profiilianalüüse.

11. Käesoleva andmekatise deklaratsiooni muutmine

Käesoleva andmekaitse deklaratsiooni kehtiv redaktsioon on alati leitav https://www.ifo.ee/privaatsuspoliitika/

 

Redaktsioon: Mai 2018