Andmekaitsedeklaratsioon ja -juhised

klientidele, tarnijatele ja muudele äripartneritele

Teie isikuandmete kaitse on meile oluline. Selle andmekaitse deklaratsiooni eesmärk on informeerida nii Geberiti internetipakkumuse, eelkõige Geberiti veebilehe (veebilehtede) („veebileht“) kasutajaid, samuti kliente, tarnijaid ja muid äripartnereid sellest, kuidas Geberiti ELis, EMP-s, Šveitsis ja Suurbritannias asuvad äriühingud töötlevad isikuandmeid. Seetõttu ei pruugi selles dokumendis toodud teave kõikides aspektides teie puhul asjakohane olla. Isikuandmed on selle andmekaitse deklaratsiooni mõttes kõik andmed, mis on seotud või mida saab seostada Teie isikuga, näiteks nimi, aadress või e-posti aadress.

Muus osas on teie isikuandmete vastutav töötleja llSisestage selles dokumendis kasutatava Geberiti ettevõtte nimi ja postiaadressll.

Meie andmekaitseosakonda, sealhulgas andmekaitseametniku poole, saab pöörduda aadressil dataprotection@geberit.com või meie postiaadressile märksõnaga “andmekaitse“. Konfidentsiaalseks pöördumiseks ainult meie andmekaitsevoliniku poole kasutage järgmisi kontaktandmeid: KREMER Rechtsanwälte, Disch-Haus, Brückenstraße 21, 60667 Köln, e-post: dpo@geberit.com.

1. Automatiseeritud andmete kogumine ja töötlemine Geberiti veebilehtedel

Meie veebilehed kasutavad alljärgnevalt kirjeldatud tehnoloogiat ja tööriistu. Kui tegemist on vabatahtliku tehnoloogiaga, antakse teile tööriistade juures eri võimalused ja seaded, millega nende tööriistade kasutamist vältida, juhul kui te neid ei soovi.

1.1 Serveri logifailid

1.1.1 Nagu iga veebileht kogub ka meie server serveri logifailidesse automaatselt ajutisi andmeid, mida edastatakse brauseri kaudu, kui Teie ei ole seda inaktiveerinud. Kui soovite meie veebilehte vaadata, siis kogume järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud selleks, et teile meie veebilehti näidata ning stabiilsus ja turvalisus tagada:

 • Päringu saatnud arvuti IP-aadress
 • Kliendi failipäring
 • Http-vastuskood
 • Internetileht, millelt te meid külastate (suunav URL),
 • Serveripäringu tegemise kellaaeg
 • Brauseri tüüp ja versioon
 • Päringu esitanud arvutil kasutatav operatsioonisüsteem

1.1.2 Nende serveri logifailide andmete hindamist isikuandmete suhtes ei toimu. Kui eelnimetatud teave hõlmab isikuandmeid (eelkõige IP-aadressi), siis toimub kogumine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Sealjuures on õigustatud huvi meie veebilehtede nõuetekohase toimimise tagamine. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohta täiendavat teavet, võtke ühendust punktis 2 nimetatud kontaktandmetel. Teie isikuandmete ajutine säilitamine meie juures on vajalik selleks, et võimaldada veebilehe pakkumist teie arvutis. Selleks tuleb teie isikuandmed seansi ajaks salvestada. Teie isikuandmed salvestatakse logifailides selleks, et tagada veebilehe toimivus. Lisaks aitavad teie isikuandmed meil tagada oma infotehnoloogiasüsteemide turvalisus. Muul eesmärgil teie isikuandmeid ei kasutata. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Kui teie isikuandmeid kogutakse veebilehe pakkumiseks, kustutatakse andmed kohe pärast veebilehelt lahkumist. Kui teie isikuandmed salvestatakse logifailides, kustutatakse need hiljemalt 14 päeva pärast. Kui säilitamine kestab kauem, anonüümitakse teie isikuandmed, nii et neid pole enam võimalik teiega siduda.

1.2 Mugavuse parandamine, veebilehe optimeerimine, kasutajakäitumise analüüsimine ja isikupärastatud reklaami esitamine

1.2.1 Teie arvutisse või mobiilseadmesse salvestatava teabe või teie arvutisse või mobiilseadmesse juba salvestatud teabele juurdepääsu õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt direktiivi 2002/58/EÜ (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) rakendavatele siseriiklikele õigusaktidele. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus seoses küpsiste ja võrreldavate tehnoloogiate, näiteks pikslite, märgiste, veebimajakate, brauseri sõrmejälgede jms („jälgimisküpsised“) kasutamisega mugavuse parandamiseks, veebisaidi optimeerimiseks, kasutajakäitumise analüüsiks ja isikupärastatud reklaami kuvamiseks pärast teie lepingu põhiandmete ja ostuajaloo ühendamist on teie deklareeritud nõusolek vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile a.

1.2.2 Teie isikuandmete töötlemine võimaldab meil optimeerida oma veebilehe kasutusmugavust ning edendada kaupade ja teenuste müüki.

1.2.3 Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui te oma nõusoleku tagasi võtate või kui teie isikuandmed pole nende kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud.

1.2.4 Ülevaate meie veebisaidil kasutatavatest küpsistest leiate meie küpsiste bänneri küpsiste üksikasjadest jaotises „Muuda küpsiste seadeid“. Selle leiate kodulehe jalusest. Seal saate igal ajal muuta meie veebisaitidel seatud küpsiste seadistusi.
Oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks jälitusküpsiste abil saate igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta, toimides järgmiselt.

(1) Nõusolekusätete muutmine meie veebilehel

Meie veebilehel saab oma nõusoleku isikuandmete töötlemise kohta jälitusküpsiste kasutamisel hõlpsalt tagasi võtta. Selleks avage uuesti küpsiste ribateatis meie veebilehe jaluses oleva lingi abil (Küpsiste sätete muutmine).
Nõusoleku tagasivõtmisel salvestatakse teie arvutisse küpsis, mis annab meile teada, et me jälitusküpsiseid ei kasutaks. Kui te selle küpsise kustutate, küsitakse teilt meie veebilehe järgmisel avamisel uuesti nõusolekut.

(2) Brauserisätete muutmine

Alternatiivina võite küpsiste kasutamise üldiselt inaktiveerida või seada sellele piiranguid sätete muutmisega oma brauseris. Juba salvestatud küpsiseid saate igal ajal kustutada. Seda saab teha ka automaatselt. Kui meie veebilehe tehniliselt vajalikud küpsised inaktiveerida, ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid enam täielikult toimida.

(3) Google Analytics, Google Signals ja Google Consent Mode API

Google Analyticsi, Google Signals ja Google Consent Mode API integreerimise raames kasutame nn „serveripoolset märgistamist“ (Server-Side-Tagging). Sellisel juhul lisatakse meie poolt server meiepoolse kogumise ja Google'ile edastamise vahel. See tagab, et Google'ile ei edastata isikuandmeid.
Google Analyticsi inaktiveerimiseks saate paigaldada ka brauserilisa. See lisandmoodul annab Google Analyticsi poolt veebilehtedel kasutatavale JavaScriptile (ga.js, analytics.js ja dc.js) teada, et teie isikuandmete kogumine pole lubatud.

Lisateavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate aadressil: http://www.google.com/analytics/terms/de.html või https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

1.3 Google Analytics ja Google Signals

1.3.1 Kasutame Google Analytics'i ja Google Signals'i veebisaidi kasutamise analüüsimiseks ja optimeerimiseks. Vastutav töötleja on Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, Iirimaa või teiste riikide puhul Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ühiselt „Google“).

1.3.2 Google Analytics salvestab küpsiseid teie veebilehitsejas 2 aastat alates teie viimasest külastusest, kui te ei kustuta küpsiseid enne seda. Need küpsised sisaldavad juhuslikult genereeritud kasutajatunnust, mille abil saab teid veebisaidi tulevastel külastustel ära tunda. Salvestatud andmed koos juhuslikult genereeritud kasutajatunnusega edastatakse tavaliselt Google'i USAs asuvasse serverisse ja Google säilitab neid seal, mis võimaldab analüüsida pseudonüümseid kasutajaprofiile. Google annab meile selle kohta agregeeritud, anonüümset teavet.

1.3.3 Google Signals on Google Analyticsi funktsioon, mis võimaldab meil vaadata demograafilisi andmeid ja koondandmeid kasutajate huvide ja käitumise kohta. Kui olete andnud küpsiste kasutamiseks nõusoleku, kasutab Google edasist teavet, mille olete Google'ile edastanud muudel põhjustel, et edastada seda teavet meile anonüümsel kujul.

1.3.4 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus Google Analyticsi, sh Google Signalsi kasutamisel on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui te oma nõusoleku tagasi võtate või kui teie isikuandmed pole nende kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud. Meie poolt saadetud ja küpsistega seotud andmed kustutab Google automaatselt 14 kuu möödudes. Google Analyticsi küpsiste maksimaalne kasutusiga on 2 aastat.

1.3.5 Lisateavet Google Analyticsi kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate aadressil: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/, https://policies.google.com/?hl=de ja https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Lisateavet Google Signalsi kohta leiate siit: https://support.google.com/analytics/answer/9445345?hl=en#zippy=%2Cin-this-article.

1.4 Google Consent Mode API

1.4.1 Me kasutame Google Consent Mode API-d, mille on välja andnud Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, Iirimaa („Google“). Google Consent Mode API on liides (API = Application Programming Interface), mille kaudu meie veebisait saab Google'ile teatada, kas ja millise küpsiste valiku te olete teinud, et aktiveerida ainult need küpsised, millele te olete nõusoleku andnud. Kui nõustute Google Analytics/Signalsi kasutamisega, saadab Google Consent Mode API Google'ile andmete modelleerimiseks anonüümset teavet (nn pings) veebisaidi teatud toimingute kohta, mida me kasutame oma veebisaidi optimeerimiseks.

1.4.2 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus seoses Google Consent Mode API kasutamisega on vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile f meie õigustatud huvi küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamisega seotud nõusolekute haldamiseks ning pingide saatmise puhul teie nõusolek vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile a. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui te oma nõusoleku tagasi võtate või kui teie isikuandmed pole nende kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud.

1.4.3 Lisateavet Google Consent Mode kohta leiate siit: https://support.google.com/analytics/answer/9976101?hl=de.

1.5 Google Adwords

1.5.1 Me kasutame Google Adwordsi pakkumust (sh Google Adwords Remarketing), et reklaamimeetmete (nn Google Adwords) abil juhtida välistel veebilehtedel tähelepanu meie atraktiivsetele pakkumustele. Saame reklaamikampaania andmete alusel arvutada, kui edukad on olnud konkreetsed reklaamimeetmed. Selle tööriista abil näitame teile reklaame, mis teile huvi pakuvad, kujundame veebilehe teie jaoks huvipakkuvaks ja saavutame reklaamikulude õiglase arvutamise.

1.5.2 Selle reklaamimeetme saadab Google nn Ad Serveri kaudu. Selleks kasutame reklaamiserveri küpsiseid, mille abil saab mõõta kindlaid edu mõõtmise parameetreid, näiteks reklaamide kuvamist või kasutaja klikke. Kui sisenete meie veebilehele Google’i reklaami kaudu, salvestab Google Adwords teie arvutisse küpsise. Nende küpsiste kehtivus lõppeb tavaliselt 90 päeva möödumisel ja need on vajalikud teie identifitseerimiseks. Selle küpsise abil salvestatakse tavaliselt analüüsiväärtustena küpsise kordumatu tunnus, reklaami esitamise arv ühe koha kohta (sagedus), viimane esitamine (oluline vaatamisjärgse konversiooni jaoks) ning loobumisteave (märgistus selle kohta, et kasutaja ei soovi enam reklaami näha).

1.5.3 Need küpsised võimaldavad Google’il tunda uuesti ära Teie internetibrauseri. Kui kasutaja külastab Adwordsi kliendi veebilehe kindlaid lehekülgi ning tema arvutisse salvestatud küpsise tähtaeg ei ole möödunud, saavad Google ja klient tuvastada, et kasutaja vajutas reklaamile ja suunati edasi sellele leheküljele. Igale Adwordsi kliendile määratakse eraldi küpsis. Küpsiseid ei saa seega jälitada Adwordsi klientide veebilehe kaudu. Me ise ei kogu ega töötle nimetatud reklaamimeetmete raames mingeid isikuandmeid. Saame Google’ilt üksnes statistilisi hinnanguid. Nende hinnangute alusel saame tuvastada, millised kasutatud reklaamimeetmed on eriti tõhusad. Meie ei kogu muid reklaamivahendi rakendamisest tekkivaid andmeid, eelkõige ei saa me kasutajat selle teabe alusel identifitseerida.

1.5.4 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus Google Adwordsi raames on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui te oma nõusoleku tagasi võtate või kui teie isikuandmed pole nende kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud. Tavaliselt kustutatakse küpsised 90 päeva pärast.

1.5.5 Ülevaate meie veebisaidil Google Adwords teenuse raames kasutatavatest küpsistest leiate meie küpsiste bänneri küpsiste üksikasjadest jaotises „Muuda küpsiste seadeid“. Selle leiate kodulehe jalusest. Saate oma isikuandmete töötlemiseks kasutatava Google Adwordsiga seotud nõusolekuavalduse edasiulatuva mõjuga igal ajal tagasi võtta.

1.6 DoubleClick by Google

1.6.1 Meie veebilehed kasutavad vahendit DoubleClick by Google. DoubleClick kasutab küpsiseid selleks, et lülitada sisse kasutaja jaoks olulisi teateid, parandada aruandeid kampaania tulemuste kohta või vältida funktsiooni Frequency Capping aktiveerimisel seda, et kasutajale näidatakse samu reklaame mitu korda. Küpsise tunnuse abil kogub Google andmeid, millised reklaamid millises brauseris sisse lülitatakse, ja nii saab takistada nende mitmel korral näitamist. Peale selle saab DoubleClick küpsise tunnuse abil koguda andmeid nn konversiooni kohta, mis on seotud reklaamipäringutega. Sellega võib olla tegu siis, kui kasutaja näeb DoubleClicki reklaami ning hiljem siseneb sama brauseriga reklaamipakkuja veebilehele ja ostab sealt midagi. Google’i sõnul ei sisalda DoubleClicki küpsised isikuandmeid.

1.6.2 Kasutatud vahendite Google Adwords ja DoubleClick by Google alusel loob Teie brauser automaatselt otseühenduse Google’i serveriga. Me ei saa mõjutada Google’i poolt selle tööriista abil kogutavate andmete mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast esitame meile teadaoleva teabe. DoubleClicki kaasamisega saab Google teavet, et olete sisenenud meie veebipakkumuse asjakohasesse ossa või vajutanud meie reklaami. Kui olete registreeritud Google’i teenuse kasutajaks, saab Google siduda külastuse teie kontoga. Isegi kui te ei ole Google’i registreeritud kasutaja või ei ole sisse loginud, võib Google tuvastada ja salvestada teie IP-aadressi.

1.6.3 Täpsemat teavet DoubleClick by Google’i kohta saate aadressilt https://www.doubleclickbygoogle.com/ ning üldiselt Google’i andmekaitse kohta aadressilt https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

1.6.4 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus DoubleClick by Google’i raames on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui te oma nõusoleku tagasi võtate või kui teie isikuandmed pole nende kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud.

1.6.5 Ülevaate meie veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta Google DoubleClicki teenuse kontekstis leiate meie küpsiste bänneri küpsiste üksikasjadest jaotises „Muuda küpsiste seadeid“. Selle leiate kodulehe jalusest. Google Adwordsis ja DoubleClickis osalemist saab takistada eri viisidel:

saate enda antud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Google Double Clicki kasutamisel igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta, avades meie veebilehe jaluses uuesti küpsiste ribateatise ning muutes sätteid;

- brauserisätetes; eelkõige toob kolmandate pakkujate küpsiste väljalülitamine kaasa selle, et te ei saa kolmandate pakkujate reklaame;

- inaktiveerides küpsised konversioonijälituse jaoks selliselt, et seadistate oma brauseri nii, et blokeerite domeeni „https://adwords.google.com/home/“ küpsised, https://adssettings.google.com, kusjuures need seaded kustutatakse, kui Te küpsised kustutate;

- inaktiveerides pakkuja huvipõhised teated, mis on osa isereguleerimiskampaaniast „About Ads“, lingi http://www.aboutads.info/choices kaudu, kusjuures seadistus kustutatakse, kui Te küpsised kustutate;

- inaktiveerides püsivalt oma brauserites Firefox, Internetexplorer või Google Chrome aadressil http://www.google.com/settings/ads/plugin. Juhime teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei saa te kõiki selle pakkumuse funktsioone täielikult kasutada.

1.7 Xandr, Adform, Plista, Sizmek

1.7.1 Meie veebilehed kasutavad edaspidi järgmisi vahendeid: Xandr, Adform, Plista ja Sizmek:

1.7.2 Need vahendid kasutavad küpsiseid, et lülitada sisse kasutaja jaoks olulisi teateid, parandada aruandeid kampaania tulemuste kohta või vältida seda, et kasutajale näidatakse samu teateid mitmel korral. Küpsise tunnuse abil koguvad tööriistad andmeid, millised teated millises brauseris sisse lülitatakse ja nii saab funktsiooni Frequency Capping aktiveerimisel takistada nende mitmel korral näitamist. Kolmandate pakkujate andmetel ei sisalda tööriistade küpsised isikuandmeid.

1.7.3 Kasutatavate vahendite alusel loob Teie brauser automaatselt otseühenduse asjaomase kolmanda pakkuja serveriga. Me ei saa mõjutada selle tööriista abil kogutavate andmete mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast esitame meile teadaoleva teabe. Sidumise korral saab kolmas pakkuja teavet, et olete sisenenud meie internetilehe asjakohasesse ossa või klõpsanud meie reklaamil.

1.7.4 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus tööriista kasutamisel on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmete töötlemine võimaldab meil edendada kaupade ja teenuste müüki. Seoses sellega kasutame küpsiseid, mis aktiveerivad teie jaoks asjakohaseid reklaame ning parandavad kampaaniate edukuse aruandlusi. Peale selle saab küpsiste kasutamisega vältida sama reklaami korduvat näitamist. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui te oma nõusoleku tagasi võtate või kui teie isikuandmed pole nende kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud.

1.7.5 Täpsemat teavet selle punkti all nimetatud vahendite kohta leiate järgmiste linkide alt: https://www.xandr.com/privacy/, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

1.7.6 Te võite osalemist teenustesXandr, Adform, Plista ja Sizmek takistada erinevatel viisidel:

1.7.7 Ülevaate meie veebisaidil eespool kirjeldatud „tööriistade“ raames kasutatavatest reklaamiküpsistest leiate meie küpsiste bänneri küpsiste üksikasjadest jaotises „Muuda küpsiste seadeid“. Selle leiate kodulehe jalusest. Saate enda antud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta, avades meie veebilehe jaluses uuesti küpsiste ribateatise ja muutes sätteid;
seadistades oma brauseri tarkvara; eelkõige toob kolmandate küpsiste väljalülitamine kaasa selle, et te ei saa kolmandate pakkujate teateid;
inaktiveerides küpsised konversioonijälituse jaoks selliselt, et seadistate oma brauseri nii, et blokeeritakse domeenide www.appnexus.com, „https://site.adform.com“, www.plista.com, „www.sizmek.com“ küpsised;
inaktiveerides pakkuja huvipõhised teated, mis on osa isereguleerimiskampaaniast „About Ads“, lingi http://www.aboutads.info/choices kaudu, kusjuures seadistus kustutatakse, kui Te küpsised kustutate;
inaktiveerides püsivalt oma brauserites Firefox, Internetexplorer või Google Chrome aadressil http://www.google.com/settings/ads/plugin. Juhime teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei saa te kõiki meie veebilehtede funktsioone kasutada.

1.8 Facebook Custom Audiences

1.8.1 Meie veebisaidid kasutavad ka taasturundusfunktsiooni funktsiooni „Custom Audiences” ettevõttelt Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA („Meta”). See võimaldab kuvada meie veebilehtede kasutajatele Facebooki või muude seda funktsiooni kasutavate sotsiaalvõrgustike külastamisel huvipõhiseid reklaame (Facebook-Ads). Kasutame seda tööriista selleks, et näidata teile reklaami, mis pakub teile huvi, ja muuta meie veebilehed teie jaoks huvitavamaks.

1.8.2 Kasutatud turustusvahendi alusel loob Teie brauser automaatselt otseühenduse Meta serveriga. Me ei saa mõjutada Meta poolt selle tööriista abil kogutavate andmete mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast esitame meile teadaoleva teabe. Facebooki Custom Audiencesi sidumisega saab Meta teavet, et olete sisenenud meie veebipakkumuse asjakohasele veebilehele või klõpsanud meie reklaami. Kui olete registreeritud Meta teenuse kasutajaks, saab Meta siduda külastuse teie kontoga. Isegi kui te ei ole Facebooki registreeritud kasutaja või ei ole sisse loginud, on võimalik, et Meta tuvastab ja salvestab teie IP-aadressi ja muud identifitseerimistunnused.

1.8.3 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus ettevõtte Meta taasturundusfunktsiooni Custom Audiences raames on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmete töötlemine taasturundusfunktsiooni Custom Audience abil võimaldab meil edendada kaupade ja teenuste müüki. Kasutame seda tööriista selleks, et näidata teile reklaami, mis pakub teile huvi, ja muuta oma veebilehed teie jaoks huvitavamaks. Tööriista abil kuvatakse teile Facebooki või muude seda funktsiooni kasutavate sotsiaalvõrgustike kasutamisel huvipõhiseid reklaame (Facebook-Ads).

1.8.4 Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui te oma nõusoleku tagasi võtate või kui teie isikuandmed pole nende kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud.

1.8.5 Ülevaate meie veebisaidil kasutatavatest küpsistest, mida kasutatakse funktsiooni „Facebook Custom Audience“ raames, leiate meie küpsiste bänneri küpsiste üksikasjadest jaotises „Muuda küpsiste seadeid“. Selle leiate kodulehe jalusest. Saate enda antud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks funktsiooni Facebook Custom Audience kasutamisel igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta, avades meie veebilehe jaluses uuesti küpsiste ribateatise ning muutes sätteid.

1.8.6 Funktsiooni Facebook Custom Audiences saab inaktiveerida teie brauseri asjakohase seadistamisega või kasutajana sisselogimise korral aadressilt https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

1.8.7 Täpsemat teavet Meta poolt andmete töötlemise kohta leiate aadressilt https://www.facebook.com/about/privacy.

1.9 Meta Conversion API

1.9.1 Me kasutame jälgimisvahendit Conversion API (API = Application Programming Interface), mille on välja andnud Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (Meta). See on andmeliides, mille kaudu me loome otsese ühenduse Meta serveriga ja edastame Meta'le analüüsimiseks teatud andmeid teie käitumise kohta meie veebisaidil.

1.9.2 Kui sisestate meie veebisaidil oma e-posti aadressi (nt uudiskirjale registreerumisel või mõne tööriista kasutamisel, edaspidi ühiselt „sündmus“), siis teatud andmed (juurdepääsu aeg, veebisait, millele siseneti, teie IP-aadress ja kasutajaagent ning vajaduse korral muud konkreetsed andmed (nt ostetud tooted, ostukorvi väärtus ja valuuta) hashitakse, st pseudonüümitakse, koos teie nime ja e-posti aadressiga ning edastatakse Meta'le. Meta määrab hash-väärtuse teile tagasi, kui teil on Meta konto. Saame Meta anonüümse aruande meie reklaamimeetmete tõhususe kohta. Muudel juhtudel ei ole meil mingit mõju Meta poolt selle jälgimisvahendi abil kogutud andmete ulatusele ja edasisele kasutamisele. Seetõttu ei saa me välistada võimalust, et Meta võib teie IP-aadressi ja muud identifitseerimistunnused välja selgitada ja salvestada, isegi kui te ei ole Meta teenusele sisse logitud või registreeritud.

1.9.3 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus Conversion API kasutamiseks on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. See isikuandmete töötlemine võimaldab meil edendada kaupade ja teenuste müüki.

1.9.4 Kuivõrd isikuandmeid kogutakse meie veebisaidil Conversion API kaudu ja edastatakse Meta'le, vastutavad meie ja Meta ühiselt andmetöötluse eest vastavalt GDPRi artiklile 26. Meie ühised kohustused leiate järgmisest lepingust: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Seejärel vastutame me andmekaitsealase teabe esitamise ja Conversion API turvalise rakendamise eest meie veebisaidil ning Meta vastutab oma toodete andmete turvalisuse eest. Andmesubjekti õigusi (nt kustutamis- või teabenõudeid) saate esitada otse Meta kaudu. Me edastame kõik meie vastu esitatud andmesubjekti õigused Meta'le.

1.9.5 Meta vastutab üksnes andmete töötlemise eest, mis toimub pärast seda, kui konverteerimise Conversion API kaudu kogutud andmed on Meta'le edastatud.

1.9.6 Lisateavet Meta poolt teostatava andmetöötluse, andmetöötluse õigusliku aluse ja teie kui andmesubjekti õiguste kasutamise kohta leiate aadressilt https://www.facebook.com/about/privacy.

1.10 Pinterest märgend

1.10.1 Meie veebilehel kasutatakse lisaks konversioonijälitusmärgendit Pinterest, mille omanik on Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. See võimaldab kuvada meie veebilehtede kasutajatele Pinteresti või muude seda funktsiooni kasutavate veebilehtede külastamisel huvipõhiseid reklaame. Kasutame seda tööriista selleks, et näidata teile reklaami, mis pakub teile huvi, ja muuta meie veebileht teie jaoks huvitavamaks.

1.10.2 Kasutatava turundustööriista alusel loob teie brauser automaatselt otseühenduse Pinteresti serveriga. Me ei saa mõjutada Pinteresti poolt selle tööriista abil kogutavate andmete mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast esitame meile teadaoleva teabe. Pinteresti märgendi kasutamisel saab Pinterest teavet, et olete avanud meie veebipakkumuse veebilehe või klõpsanud meie reklaami. Kui olete registreeritud Pinteresti teenuse kasutajaks, saab Pinterest siduda külastuse teie kontoga. Isegi kui te ei ole Pinteresti registreeritud kasutaja või ei ole sisse loginud, on võimalik, et Pinterest tuvastab ja salvestab teie IP-aadressi ning muud identifitseerimistunnused.

1.10.3 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus Pinteresti konversioonijälitusmärgendi kasutamisel on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmete töötlemine Pinteresti konversioonijälitusmärgendi kasutamisel võimaldab meil edendada kaupade ja teenuste müüki. Kasutame konversioonijälitust selleks, et näidata teile reklaami, mis pakub teile huvi, ja muuta meie veebilehed teie jaoks huvitavamaks. Konversioonijälituse abil kuvatakse teile sotsiaalvõrgustiku Pinterest või muude seda funktsiooni kasutavate veebilehtede kasutamisel huvipõhiseid reklaame. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui te oma nõusoleku tagasi võtate või kui teie isikuandmed pole nende kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud.

1.10.4 Ülevaate küpsistest, mida meie veebisaidil kasutatakse konversiooni jälgimiseks funktsiooni „Pinterest märgend“ kaudu, leiate meie küpsiste bänneri küpsiste üksikasjadest jaotises „Muuda küpsiste seaded“. Selle leiate kodulehe jalusest. Saate enda antud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks konversioonijälituse eesmärgil Pinteresti märgendi funktsiooni abil igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta, avades meie veebilehe jaluses uuesti küpsiste ribateatise ja muutes oma sätteid.

1.10.5 Samuti on võimalik funktsiooni „Pinterest märgendi“ inaktiveerida, tehes vastavad seaded oma brauseris või sisselogitud kasutajatele aadressil https://help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest.

1.10.6 Täpsemat teavet Meta poolt andmete töötlemise kohta leiate aadressil https://www.facebook.com/about/privacy alt.

1.11 LinkedIn Insight märgend

1.11.1 Peale selle kasutatakse meie veebilehtedel ettevõtte LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, konversioonijälitusmärgendit Insight. See võimaldab kuvada meie veebilehtede kasutajatele LinkedIni või muude seda funktsiooni kasutavate veebilehtede külastamisel huvipõhiseid reklaame (LinkedIn-Ads). Kasutame seda tööriista selleks, et näidata teile reklaami, mis pakub teile huvi, ja muuta meie veebilehed teie jaoks huvitavamaks.

1.11.2 Kasutatud turustusvahendi alusel loob Teie brauser automaatselt otseühenduse Facebooki serveriga. Me ei saa mõjutada LinkedIni poolt selle tööriista abil kogutavate andmete mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast esitame meile teadaoleva teabe. LinkedIn Insighti märgendi kasutamisel saab LinkedIn teavet, et olete sisenenud meie veebipakkumuse veebilehele või klõpsanud meie reklaami. Kui olete registreeritud LinkedIni teenuse kasutajaks, saab LinkedIn siduda külastuse teie kontoga. Isegi kui te ei ole LinkedIni registreeritud kasutaja või ei ole sisse loginud, on võimalik, et LinkedIn tuvastab ja salvestab teie IP-aadressi ning muud identifitseerimistunnused.

1.11.3 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus konversioonijälitusmärgendi Insight kontekstis on nõusolek, mille olete andnud vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile a. Teie isikuandmete töötlemine võimaldab meil edendada kaupade ja teenuste müüki. Kasutame seda tööriista selleks, et näidata teile reklaami, mis pakub teile huvi, ja muuta oma veebilehed teie jaoks huvitavamaks. Tööriista abil kuvatakse teile LinkedIni või muude seda funktsiooni kasutavate sotsiaalvõrgustike kasutamisel huvipõhiseid reklaame (LinkedIn-Ads).

1.11.4 Ülevaate küpsistest, mida meie veebisaidil kasutatakse konversiooni jälgimiseks funktsiooni Insight märgend kaudu, leiate meie küpsiste bänneri küpsiste üksikasjadest jaotises „Muuda küpsiste seaded“. Selle leiate kodulehe jalusest. Saate enda antud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks konversioonijälituse eesmärgil Insighti märgendi funktsiooni abil igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta, avades meie veebilehe jaluses uuesti küpsiste ribateatise ja muutes oma sätteid.

1.11.5 Insighti märgendi funktsiooni saab lisaks inaktiveerida brauseriseadistustes või sisselogitud kasutajad saavad seda teha aadressil https://www.linkedin.com/psettings/advertising-data.

1.11.6 Lisateavet andmete töötlemise kohta LinkedInis leiate aadressil https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_privacy-policy.

1.12 Google Maps

1.12.1 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus Google Mapsi sidumiseks on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi.

1.12.2 Teie isikuandmete töötlemine Google Maps'i integreerimise raames on mõeldud selleks, et lihtsustada meie asukohtade leidmist. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid meie eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks enam vaja pole. Meie puhul juhtub see 12 kuu möödumisel.

1.12.3 Saate enda antud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Google Mapsi kasutamisel igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta, avades meie veebilehe jaluses uuesti küpsiste ribateatise ja muutes vastavaid seadeid. Samuti saate oma brauseris teha seadistusi (nt paigaldades lisaseadmeid või -mooduleid), et vältida oma isikuandmete edastamist Google'i serveritesse. Kui teie brauser ei toeta Google Maps'i, ei ole juurdepääsu Google'i serveritele.

Lisateavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate veebilehelt: http://www.google.com/intl/et-ET/privacy/

1.13 Geberit Aqua Cleani blogi

1.13.1 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie Geberit AquaCleani kommentaaride ja blogi funktsioonide kontekstis on teie nõusolek GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a järgi. Teie isikuandmete töötlemine Geberiti AquaCleani blogi kommentaari- ja blogifunktsiooni raames on mõeldud läbipaistva ja individuaalse kommunikatsiooni võimaldamiseks teie ja meie vahel. Peale selle töötleme teie isikuandmeid selleks, et ennast õigusvastaste kommentaaride avaldamisel kolmandate isikute kahjunõuete eest kaitsta. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Meie puhul juhtub see 10 aasta möödumisel.

1.13.2 Teil on alati võimalik kommentaari- ja blogifunktsiooni eesmärgil antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Sellisel juhul kustutame kommentaari Geberiti AquaCleani blogist või ei avalda seda.

1.14 Geberit LiveChat

1.14.1 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus Geberit LiveChati funktsiooni pakkumiseks on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi.

1.14.2 Funktsiooniga Geberit LiveChat pakume teile võimalust meiega elektroonilise vestlusfunktsiooni kaudu kiiresti ja lihtsalt ühendust võtta. Kui soovite seda pakkumust kasutada, on teie isikuandmete töötlemise eesmärk selle funktsiooni pakkumise võimaldamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. See juhtub tavaliselt kolm aastat pärast päringu töötlemist.

1.14.3 Saate oma nõusoleku funktsiooni Geberit LiveChat kasutamise kohta igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa te LiveChati funktsiooni enam kasutada. Kõik isikuandmed, mis salvestatakse vestlusfunktsiooni kasutamise ajal, kustutatakse sellisel juhul.

1.15 ChatBot

1.15.1 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus ChatBoti funktsiooni pakkumiseks on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi.

1.15.2 ChatBoti funktsiooniga pakume teile võimalust oma küsimustele automaatse vestlusmasina abil kiiresti ja lihtsalt vastuseid saada. Kui soovite siiski meie klienditeenindusega suhelda ja valite suvandi „Vestle edasi“, suunatakse teid ChatBotist otse LiveChati. Alternatiivina saate ühendust võtta ka e-posti või telefoni teel.

1.15.3 Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. See juhtub tavaliselt 90 päeva pärast päringu töötlemist.

1.15.4 Saate oma nõusoleku funktsiooni ChatBoti kasutamise kohta igal ajal edasiulatuva jõuga tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa te ChatBoti funktsiooni enam kasutada. Kõik isikuandmed, mis salvestatakse vestlusfunktsiooni kasutamise ajal, kustutatakse sellisel juhul.

1.16 Videokeskus

1.16.1 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie videote sidumisel on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f järgi.

1.16.2 Teie isikuandmete töötlemise eesmärk videokeskuse pakkumisel on videosisu atraktiivne, ühtne ja teie lõppseadmest sõltumatu kuvamine meie veebilehel.

1.16.3 Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. See juhtub hiljemalt pärast meie veebilehe külastuse lõppu.

1.16.4 Videokeskuse sidumiseks on teie isikuandmete töötlemine vältimatu. Seetõttu ei ole teil seda võimalik vaidlustada.

1.17 YouTube

1.17.1 Kasutame videoplatvormi YouTube, mis kuulub ettevõttele YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (edaspidi: YouTube), mis omakorda kuulub ettevõttele Google Inc., selleks et kuvada meie veebilehel atraktiivset, ühtset ja teie lõppseadmest sõltumatut videosisu. Teeme seda laiendatud andmekaitserežiimis. Kui olete selle küpsise keelanud juba veebilehele sisenemisel, ei kogu YouTube veebilehe külastamise korral andmeid. Alles siis, kui soovite videot vaadata ja nõustute küpsisega, edastatakse teie andmed YouTube’ile (nt suunav leht, seadme info (brauser, seadme tüüp), vaadatud video). Meie ise kogume ja salvestame andmeid selle kohta, kas ja millist YouTube’i videot te vaatasite, et saaksime pakkuda teile kohandatud teenust.

1.17.2 Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole.

1.17.3 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile a. Oma nõusoleku võite igal ajal tagasi võtta. Selleks pöörduge meie poole, kasutades mõnd eespool nimetatud kontaktivõimalust. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda nõusoleku alusel toimunud töötlemise õiguspärasust.

1.17.4 Meie ei saa mõjutada andmete töötlemist YouTube’i poolt. Täpsemat teavet YouTube’i andmetöötluse kohta leiate aadressil https://policies.google.com/privacy?hl=de.

1.18 Vimeo

1.18.1 Kasutame ettevõtte Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, videoplatvormi Vimeo (edaspidi: Vimeo) selleks, et tagada oma veebilehel videosisu atraktiivne, ühtne ja teie lõppseadmest sõltumatu kuvamine. Kui olete selle küpsise keelanud juba veebilehele sisenemisel, ei kogu Vimeo veebilehe külastamisel andmeid. Alles siis, kui soovite videot vaadata ja nõustute küpsisega, edastatakse teie andmed Vimeole (nt IP-aadress, seadme info (brauser, seadme tüüp), vaadatud video). Meie ise kogume ja salvestame andmeid selle kohta, kas ja millist Vimeo videot te vaatasite, et saaksime pakkuda teile kohandatud teenust.

1.18.2 Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole.

1.18.3 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile a. Oma nõusoleku võite igal ajal tagasi võtta. Selleks pöörduge meie poole, kasutades mõnd eespool nimetatud kontaktivõimalust. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda nõusoleku alusel toimunud töötlemise õiguspärasust.

1.18.4 Meie ei saa mõjutada andmete töötlemist Vimeo poolt. Täpsemat teavet Vimeo poolt andmete töötlemise kohta leiate aadressil https://vimeo.com/privacy.

1.19 Moving Image

1.19.1 Kasutame movingimage EVP GmbH, Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlin, Saksamaa, poolt pakutavat teenust “Moving Image“, et optimeerida meie veebisaidil olevate videote, otseülekannete ja sündmuste integreerimist. Moving Image võimaldab meil küpsiste ja kohaliku salvestamise abil koostada statistikat veebisaidil kättesaadavaks tehtud videote kohta. Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmeid: IP-aadress, külastuse kuupäev ja kellaaeg, ajavöönd, operatsioonisüsteem, kasutatud brauser, seadme andmed, veebisaidi URL, viitaja URL.

1.19.2 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile a. Saate enda antud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta, avades meie veebilehe jaluses uuesti küpsiste ribateatise ja muutes sätteid.

Lisateavet andmekaitse kohta leiate aadressil: https://www.movingimage.com/de/agb/datenschutzerklarung-der-movingimage-evp-gmbh/

1.20 Tehniliselt vajalikud küpsised

1.20.1 Peale punktides 1.2 kuni 4.15 nimetatud küpsiste kasutavad meie veebilehed muid tehniliselt vajalikke küpsiseid. Küpsiste puhul on tegemist väikeste tekstifailidega, mis salvestatakse lokaalselt teie brauseri vahemällu. Järgnevalt loetletud küpsiseid kasutatakse üksnes selleks, et tagada Teie kasutatavate teenuste osutamine ja selleks valmistumine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Mõnda meie veebilehe funktsiooni ei ole võimalik ilma küpsisteta pakkuda. Sellisel juhul on vajalik, et teie brauser oleks äratuntav ka lehe vahetamisel. Muul eesmärgil teie isikuandmeid ei kasutata. Meie õigustatud huvi andmete töötlemisel on teie kasutatava lõppseadme jaoks veebilehe seadistuste optimeerimine ja kasutajaliidese kohandamine. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel. Meie veebilehtedel kasutatakse järgmist liiki küpsiseid, mille mahtu ja toimimisviisi selgitatakse allpool:

– siirdeküpsised (vt 1.20.2)

– püsivad küpsised (vt 1.20.3)

1.20.2 Siirdeküpsised kustutatakse automaatselt, kui sulgete brauseri. Siia hulka kuuluvad eelkõige seansiküpsised. Need salvestavad nn seansitunnuse, millega saab siduda teie brauseri erinevad päringud ühisseansiga. See võimaldab teie arvutit uuesti ära tunda, kui te meie veebilehele tagasi pöördute. Seansiküpsised kustutatakse, kui logite välja või sulgete brauseri.

1.20.3 Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast ettemääratud tähtaja möödumist, mis võib olenevalt küpsisest olla erinev. Küpsised saate oma brauseri turvaseadetes igal ajal kustutada.

1.20.4 Ülevaate meie veebisaidil kasutatavatest tehniliselt vajalikest küpsistest leiate meie küpsiste bänneri küpsiste üksikasjadest jaotises „Muuda küpsiste seadeid“. Selle leiate kodulehe jalusest. Küpsised salvestatakse nõusoleku saamisel teie arvutisse ja edastatakse sealt meie veebilehele. Seetõttu on teil küpsiste kasutamise üle täielik kontroll. Oma brauserisätete muutmisega saate küpsiste edastamise inaktiveerida või seda piirata. Juba salvestatud küpsiseid saate igal ajal kustutada. Seda saab teha ka automaatselt. Kui meie veebilehe küpsised inaktiveerida, ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid enam täielikult toimida.

2. Vabatahtlikult edastatud andmete kogumine ja töötlemine

Me kogume ja töötleme isikuandmeid, mida on meiega klientide, tarnijate ja muude äripartneritega suhtlemise käigus vabatahtlikult jagatud (näiteks e-kirja, telefoni või meie veebilehtede vahendusel). Järgnev ülevaade annab teile teavet üksikute andmetöötlustoimingute õigusliku aluse ja eesmärkide kohta.

2.1 Veebikataloog ja veebipood:

teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus veebikataloogi ja veebipoe raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on teie- ja meievahelise lepingu täitmine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmete töötlemisel veebikataloogi ja veebipoe raames juhtub see siis, kui leping on täidetud ja kõik lepingusuhtest tulenevad nõudeõigused on aegunud või kui õigusaktides ette nähtud säilitustähtajad on möödas. Teie isikuandmete töötlemine veebikataloogi ja veebipoe raames on teie- ja meievahelise lepingu täitmiseks vältimatu. Seetõttu ei ole teil võimalik seda vaidlustada.

2.2 Kliendikonto registreerimine / uue Geberit ID loomine

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus kliendikonto registreerimiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie registreerimine või Geberit ID loomine võimaldab eelkõige sõlmida lepinguid ja hallata meie kliendisuhet, mistõttu valideerime Geberit ID loomisel teie telefoninumbri, saates teile kinnituseks SMS-i. Teie isikuandmete töötlemine registreerimisel on seetõttu vajalik lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete võtmiseks, samuti meie kliendisuhte edukaks haldamiseks. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. See juhtub hiljemalt teie kliendikonto sulgemisel. Teil on igal ajal võimalik oma kliendikonto sulgeda. Sellisel juhul teie isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides on ette nähtud säilitamiskohustus.

2.3 Kontaktvorm ja e-posti kontakt

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus kontaktivõtu raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui kontaktivõtu eesmärk on lepingu sõlmimine, on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk kontaktivõtu korral on ainult teie päringule vastamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Kontaktivõtu käigus edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui teie päringule on vastatud ja õigusaktides ei ole ette nähtud säilitamist. Teil on alati võimalik nõustamisteenuse saamise eesmärgil antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa me teie päringut edasi käidelda. Kõik isikuandmed, mis kontaktivõtu käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.

2.4 Kontaktisik lepingu läbirääkimiste pidamiseks

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus kontaktisikuna (lepingueelsete) lepinguläbirääkimiste ja lepingute täitmisega seoses on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on täita teie või ettevõtte, kus te töötate, ja meie vahelist lepingut. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. See on nii, kui leping on täidetud ja kõik lepingusuhtest tulenevad nõudeõigused on aegunud või kui õigusaktides ette nähtud säilitustähtajad on möödas. Teie isikuandmete töötlemine on lepingu täitmiseks vältimatu. Seetõttu ei ole teil võimalik seda vaidlustada.

2.5 Telefonitehnoloogia

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus telefoni teel toimuva kontaktivõtu käigus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui kontaktivõtu eesmärk on lepingu sõlmimine või täiendamine, on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk telefoni teel toimuva kontaktivõtu korral on ainult teie päringule vastamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Kontaktivõtu käigus edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui teie päringule on vastatud ja õigusaktides ei ole ette nähtud säilitamist. Teil on alati võimalik nõustamisteenuse saamise eesmärgil antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa me teie päringut edasi käidelda. Kõik isikuandmed, mis kontaktivõtu käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.

Telefoni teel toimuva kontaktivõtu korral võidakse telefonivestlus üksikjuhtudel salvestada. Sellisel juhul teavitatakse teid sellest kõne alguses. Teie isikuandmete töötlemise alus on sellisel juhul tavaliselt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui Euroopa liikmesriigi õigus ei näe ette sõnaselget nõusolekut, on õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

2.6 Geberiti kliendinõustamine

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus kliendinõustamisel on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui kontaktivõtu eesmärk on nõustamine lepingu ettevalmistamiseks või sõlmimiseks, on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Kui te kasutate vabatahtlikku automaatset kohtumiste planeerimist ja saate e-posti teel meeldetuletusi, on õiguslikuks aluseks teie nõusolek vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile a. Teie isikuandmete töötlemine on teie päringu käitlemine ning meie toodete asjatundlik ja kiire nõustamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Päringu raames edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui teie päringule on vastatud ja õigusaktides ei ole ette nähtud säilitamist. Teil on alati võimalik nõustamisteenuse saamise eesmärgil antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa me teie päringut edasi käidelda. Kõik isikuandmed, mis kontaktivõtu käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.

2.7 Teenused ja klienditeenindus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus kasutatud teeninduse ja klienditeeninduse raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Kui edastate meile oma päringu raames muud teavet, on teie nõusolek isikuandmete kaitse määruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on teie teenindus- või klienditeeninduspäringu käitlemine ning on seega mõeldud võimalike teenindus- ja klienditeeninduspäringute käitlemiseks. Teie isikuandmete töötlemine teie küsimuse raames on seetõttu vajalik meie teenuste parimaks võimalikuks pakkumiseks. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Päringu raames edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui teie päringule on vastatud ja õigusaktides ei ole ette nähtud säilitamist. Teil on alati võimalik teenuse- ja/või klienditeeninduse eesmärgil antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa me teie päringut edasi käidelda. Kõik isikuandmed, mis teenindus- ja/või klienditeeninduspäringu käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.

Telefoni teel toimuva kontaktivõtu korral võidakse telefonivestlus üksikjuhtudel salvestada. Sellisel juhul teavitatakse teid sellest kõne alguses. Teie isikuandmete töötlemise alus on sellisel juhul tavaliselt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui Euroopa liikmesriigi õigus ei näe ette sõnaselget nõusolekut, on õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

2.8 Tellimis ja allalaadimiskeskus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus tellimis- ja allalaadimiskeskuse raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui kontaktivõtu eesmärk tellimis- ja allalaadimiskeskuse raames on lepingu sõlmimine, on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on teie soovitud dokumentide pakkumine või edastamine meie veebilehe kaudu. Teie isikuandmete töötlemine tellimis- ja allalaadimiskeskuse raames on seetõttu vajalik teie päringu käitlemiseks või teie soovitud dokumentide edastamiseks. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Tellimispäringu raames edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui teie tellimus on täidetud ja õigusaktides ei ole ette nähtud säilitustähtaegu. Teil on alati võimalik tellimise eesmärgil antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa me teie päringut edasi käidelda. Kõik isikuandmed, mis tellimise käigus salvestati, kustutatakse sellisel juhul, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.

2.9 Voogedastuse pakkumine

Meie kodulehel on võimalik registreeruda digiüritustele ja neil osaleda (voogedastuspakkumused). Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus voogedastuspakkumuste, näiteks Geberiti uudistoodete tutvustamiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Sellega seotud registreerimisprotsess koos teie isikuandmete töötlemisega on vajalik selleks, et võimaldada teile digi-voogedastuspakkumust. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on teie soovitud voogedastuspakkumuse võimaldamine ja teoks tegemine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Voogedastuspakkumuse raames töödeldavate isikuandmete puhul juhtub see siis, kui digiüritus on lõppenud ja õigusaktides ette nähtud säilitustähtajad ei takista kustutamist. Teil on alati võimalik voogedastuspakkumuse saamise eesmärgil antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa te aga soovitud digiüritustel enam osaleda. Kõik isikuandmed, mis registreerumise või meie digitaalses voogedastuspakkumuses osalemise käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.

2.10 Geberiti brändilabor

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus Geberiti brändilabori üritusele registreerimiseks, sisselogimiseks ja üritusel osalemiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Sellega seotud registreerimisprotsess koos teie isikuandmete töötlemisega on vajalik selleks, et võimaldada teile osalemist Geberiti brändilaboris. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on Geberiti brändilabori pakkumusele registreerumine ja ürituse korraldamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Geberiti brändilabori raames edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui üritus on läbi ja õigusaktides ette nähtud säilitustähtajad ei takista kustutamist. Teil on alati võimalik brändilaboris osalemise eesmärgil antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa te aga Geberiti brändilabori üritusel enam osaleda. Kõik isikuandmed, mis registreerumise või Geberiti brändilabori üritusel osalemise käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.

2.11 Geberit Pro Planner ja Revit PlugIn

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus sanitaartehnika planeerimise tööriista paigaldamiseks ja kasutamiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on sanitaartehnika planeerimise tööriista kasutamise võimaldamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Sanitaartehnika planeerimise tööriista paigaldamiseks ja kasutamiseks vajalike isikuandmete puhul juhtub see siis, kui sanitaartehnika planeerimise tööriist kustutatakse ja õigusaktides ette nähtud säilitustähtajad ei takista kustutamist. Teil on alati võimalik sanitaartehnika planeerimise tööriista kasutamise eesmärgil antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa te sanitaartehnika planeerimise tööriista enam kasutada. Kõik isikuandmed, mis sanitaartehnika planeerimise tööriista paigaldamise ja kasutamise käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.

2.12 Geberiti pressileht

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie pressilisti registreerumiseks on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on saata teile meie pressilehe kaudu pressiteateid. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk pressiteadete saatmiseks on teabe ja vajaduse korral kaupade ja teenuste müügi edendamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmeid salvestatakse seetõttu nii kaua, kuni te meie pressilistist lahkute. Te võite igal ajal tühistada oma nõusoleku pressiteadete saamiseks või kasutada pressilehes sisalduvat loobumislinki.

2.13 Geberiti pressiteated

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie pressiteadete raames on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on saata teile meie pressiteateid. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk Geberiti pressiteadete kontekstis on Geberiti kontserniga seotud äriteadete saatmine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmeid salvestatakse seetõttu nii kaua, kuni te meie pressilistist lahkute. Te võite igal ajal tühistada oma nõusoleku pressiteadete saamiseks või kasutada pressiteadetes sisalduvat loobumislinki.

2.14 Geberiti uudiskiri või kasutuskiri

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus Geberiti uudiskirja (lõppkliendile) või kasutuskirja (ärikliendile) saatmiseks on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on saata teile meie uudiskiri või kasutuskiri. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk uudiskirja ja kasutuskirja saatmiseks on teabe ja pakkumuste saatmine ning vajaduse korral kaupade ja teenuste müügi edendamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni te Geberiti uudiskirjast või kasutuskirjast loobute. Te võite igal ajal tühistada oma nõusoleku uudiskirja või kasutuskirja saamiseks või kasutada igas uudiskirjas või kasutuskirjas sisalduvat tellimuse tühistamise linki.

2.15 Otseturundus

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus otseturunduseks on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi või artikli 6 lõike 1 punkti f kohane seaduslik luba või vastavad konkurentsiõiguse nõuded. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk otseturundusmeetmete raames on teabe ja pakkumuste saatmine ning vajaduse korral kaupade ja teenuste müügi edendamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole; see juhtub eelkõige nõusoleku tagasivõtmisel või vaidlustamisel. Saate oma nõusoleku igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta või oma isikuandmete töötlemise otseturundusmeetmete raames igal ajal edasiulatuva mõjuga vaidlustada.

2.16 Auhinnamängud

Teie andmete töötlemise õiguslik alus loosimistel on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk loosimistel on teie ja meie vahel sõlmitud loosimistes osalemise lepingu täitmine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmete töötlemisel loosimiste tarvis juhtub see siis, kui loosimine on täielikult toimunud. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemisest loosimisel osalemise käigus edasiulatuva mõjuga keelduda. Sellisel juhul ei saa te loosimistes enam osaleda. Kõik isikuandmed, mis salvestatakse loosimistes osalemise käigus, kustutatakse.

2.17 Tagasimakse kampaaniad ja laiendatud garantii

Teie andmete töötlemise õiguslik alus raha tagasi kampaaniate ja garantii pikendamise raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk raha tagasi kampaaniate ja garantii pikendamise raames on teie- ja meievahelise lepingu täitmine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmete töötlemisel raha tagasi kampaaniate ja garantii pikendamise raames juhtub see siis, kui raha on täielikult tagastatud või garantiiaeg on möödas. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemisest raha tagasi kampaaniate ja garantii pikendamise raames edasiulatuva mõjuga keelduda. Sellisel juhul ei saa te enam raha tagasi kampaaniates osaleda ega garantiid pikendada. Kõik isikuandmed, mis raha tagasi kampaaniate ja garantii pikendamise käigus salvestatakse, kustutatakse.

2.18 Üritused

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus virtuaal- ja kontaktürituste („üritus“) korraldamisel on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ürituste raames on teie ja meie vahel sõlmitud virtuaalürituste korraldamise lepingu täitmine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine ürituse korraldamiseks edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa te üritusel enam osaleda. Kõik isikuandmed, mis salvestatakse ürituse korraldamise ajal, kustutatakse.

2.19 COVID-19 andmete kogumine kontaktüritustel/koolitustel

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus kontaktürituste/koolituste korraldamiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c koos nakkuskaitseseaduse kehtivate nõuete ning sellest tuleneva infektsioonikaitsemeetmete määruse ja muude koroonat puudutavate õigusaktidega. Teie isikuandmete töötlemine kontaktürituste/koolituste korraldamiseks on infektsioonikaitset puudutavate õigusaktide nõuete täitmine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk kontaktürituste/koolituste korraldamiseks on õigusaktides kehtestatud kohustuste täitmine. Seetõttu pole teil võimalik seda muul viisil vaidlustada kui kontaktüritustel/koolitustel mitte osaleda.

2.20 GEBERIT-HOLTZMANN GIS/DUOFIX kalkulaator

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie Geberit-Holtzmann GIS/Duofix kalkulaatori kasutamisel on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on edastada teie päring Holtzmannile koos ehitusprojekti jaoks vajalike üksikasjadega ja kinnitada teile edastamist. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Sellest olenemata salvestame kõik üleslaetud pildid ja sisestatud projekti nime. Need ei tohi sisaldada isikuandmeid. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa te aga Geberit-Holtzmann GIS/Duofix kalkulaatori kaudu hinnapakkumist saata.

2.21 Geberit Campus

Teie andmete töötlemise õiguslik alus loosimistel on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Eesmärk on täita teie ja meie vahelist lepingut kursuse pakkumise osas. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemisest kursusel osalemise käigus edasiulatuva mõjuga keelduda. Sellisel juhul ei saa te kursusel enam osaleda. Kõik isikuandmed, mis kursuse käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad. Sellisel juhul kustutatakse andmed, kui seadusest tulenev säilitamiskohustus enam ei kehti.

2.22 Tagasiside vormid

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus tagasiside vormide kasutamiseks on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Töötlemise eesmärk on analüüsida teie tagasisidet, et parandada meie pakkumist ja veebipõhist kohalolekut. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole, s.t teie tagasiside on täielikult läbi töötatud. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa teie tagasisidet siiski edasi töödelda.

3. Muu andmetöötlus lisaks meie veebilehele

Lisaks meie veebisaidile toimub üksikutel juhtudel ja sõltuvalt teie seadetest täiendav andmetöötlus kolmandate isikute poolt, mille kohta saate teavet siin.

3.1 Facebook Insights (Facebooki fännileht):

Me haldame oma Facebooki fännilehte koos Meta Platforms, Inc. (edaspidi„Meta“). Selleks oleme sõlminud Meta kokkuleppe selle kohta, kes meist täidab isikuandmete kaitse ülddirektiivist tulenevaid kohustusi. Töötlemise peamist sisu saate vaadata aadressil https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Teavet teie isikuandmete töötlemise kohta Meta leiate aadressil https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Teie andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Teie isikuandmete töötlemine Facebook Insightsi poolt võimaldab analüüsida teie kasutuskäitumist. Tänu saadud andmete analüüsimisele saame teavet oma Facebooki fännilehe atraktiivsuse kohta. See aitab meil oma Facebooki fännilehte vajaduspõhiseks ja kasutusmugavaks kujundada. Meie Facebooki fännilehe kasutuses hoidmiseks teie kohta kogutud isikuandmed edastab meile Meta. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid meie eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks enam vaja pole. Kui te ei soovi, et Facebook Insights teie andmeid koguks, on teil igal ajal võimalik oma isikuandmete töötlemine Facebook Insightsi raames edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul edastame teie vaide Metale.

3.2 Instagram

Instagram on ettevõtte Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (edaspidi: Meta), toode. Peame oma Instagrami lehte koos Metaga. Selleks oleme sõlminud Metaga kokkuleppe selle kohta, kes meist täidab isikuandmete kaitse ülddirektiivist tulenevaid kohustusi. Olulise teabe oma isikuandmete töötlemise kohta teenuses Instagram leiate aadressil https://help.instagram.com/519522125107875 einsehen. Teavet teie isikuandmete töötlemise kohta Meta poolt leiate aadressil https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0einsehen. Teie andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Teie isikuandmete töötlemine Meta poolt teenuses Instagram võimaldab analüüsida teie kasutuskäitumist. Tänu saadud andmete analüüsimisele saame teavet Instagrami lehe atraktiivsuse kohta. See aitab meil Instagrami lehte vajaduspõhiseks ja kasutusmugavaks kujundada. Meie Instagrami lehe kasutuses hoidmiseks teie kohta kogutud isikuandmed edastab meile Meta. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid meie eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks enam vaja pole. Kui te ei soovi, et Meta teie andmeid koguks, on teil igal ajal võimalik oma isikuandmete töötlemine Instagramis ja Metas edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul edastame teie vaide Metale.

3.3 YouTube'i kanal

Oma sotsiaalmeediapakkumuse vajaduspõhiseks kujutamiseks kasutame YouTube’i kanalit, mida pakub Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (edaspidi: Google). YouTube on videoplatvorm, kus kasutajad saavad videoid üles laadida ja neid avalikult kättesaadavaks muuta. Lisateavet teie isikuandmete töötlemise kohta Google'i poolt saate vaadata aadressil https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect. Kui soovite kasutada meie pakkumust YouTube’i kanalis, peate seda tegema omal vastutusel. See kehtib eelkõige YouTube’i kanalis pakutavate funktsioonide, näiteks videote jagamise, hindamise ja kommenteerimise kasutamise kohta. Me ei saa mõjutada seda, kuidas ja millises mahus Google töötleb YouTube’i kanali raames andmeid. YouTube’i kanali kasutamisel töötleb teie isikuandmeid ka Google olenemata sellest, kas teie elukohast edastatakse neid USA-sse, Iirimaale või muusse riiki, kus Google’il on äritegevus ja kus neid võidakse lisaks töödelda. Teie andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Teie isikuandmeid töödeldakse meie YouTube’i kanali vajaduspõhiseks, atraktiivseks ja kasutusmugavaks kujundamiseks. Seoses sellega töötleme teie isikuandmeid YouTube’i kanalis ainult sel määral, mis on vajalik teabe pakkumiseks meie pakkumuste ja teenuste kohta. Peale selle töötleme teie isikuandmeid YouTube’i kanali raames võimalikuks kommunikatsiooniks meie YouTube’i kanali kasutajate ja huvilistega. Meie YouTube’i kanali kasutuses hoidmiseks teie kohta kogutud isikuandmed edastab meile Google. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid meie eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks enam vaja pole. Kui te ei soovi, et Google teie andmeid koguks, on teil igal ajal võimalik oma isikuandmete töötlemine YouTube’i kanalis edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul edastame teie vaide Google’ile.

3.4 Twitter

Twitter on Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Iirimaa (edaspidi „Twitter“) toode. Peame oma Twitteri lehte koos Twitteriga. Selleks oleme sõlminud Twitteriga kokkuleppe selle kohta, kes meist täidab isikuandmete kaitse ülddirektiivist tulenevaid kohustusi. Saate vaadata oma isikuandmete töötlemise põhisisu Twitteris aadressil https://twitter.com/de/privacy. Teie andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Teie isikuandmete töötlemine Twitteri poolt võimaldab analüüsida teie kasutuskäitumist. Tänu saadud andmete analüüsimisele saame teavet oma Twitteri lehe atraktiivsuse kohta. See aitab meil oma Twitteri lehte vajaduspõhiseks ja kasutusmugavaks kujundada. Meie Twitteri lehe kasutuses hoidmiseks teie kohta kogutud isikuandmed edastab meile Twitter. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid meie eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks enam vaja pole. Kui te ei soovi, et Twitter teie andmeid koguks, on teil igal ajal võimalik oma isikuandmete töötlemine Twitteri raames edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul edastame teie vaide Twitterile.

4. Edasine andmetöötlus, andmete edastamine kolmandatele riikidele ja andmete kustutamine

Üksikutel juhtudel vajame teie andmeid konkreetseks erakorraliseks andmetöötluseks, mille kohta saate teavet siit.

4.1 Andmesubjekti taotlused isikuandmete kaitse üldmääruse järgi, alates artiklist 12

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus teie andmekaitseõiguslike päringute (edaspidi:andmesubjekti taotlused) raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c koos artikliga 12 ja sellele järgnevate artiklitega. Andmesubjekti taotluste järgneva nõuetekohase töötlemise dokumenteerimise õiguslik alus on isikuandmete kaitse direktiivi artikli 6 lõike 1 punkt f. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk andmesubjekti taotluste töötlemiseks on teie andmekaitseõiguslikule päringule vastamine. Andmesubjekti taotluse sellele järgneva õigusaktidekohase töötlemise dokumenteerimise eesmärk on õigusaktides nõutava vastutuse võtmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 5 lõige 2). Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Andmesubjekti sisestatud andmete töötlemise korral juhtub see kolm aastat pärast asjaomase protsessi lõppu. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine andmesubjekti taotluste raames edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa me teie andmekaitseõiguslikku päringut edasi käidelda. Andmesubjekti taotluse õiguskohase töötlemise dokumenteerimine on kohustuslik. Seetõttu ei ole teil võimalik seda vaidlustada.

4.2 Õiguskaitse ja jõustamine

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus õiguskaitse ja õiguste jõustamise raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk õiguskaitse ja õiguste jõustamise raames on kaitse alusetute nõudmiste eest ning nõuete ja õiguste õiguslik jõustamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmete töötlemine õiguskaitse ja õiguste jõustamise raames on õiguskaitse ja õiguste jõustamise jaoks vältimatu. Seetõttu ei ole teil võimalik seda vaidlustada.

4.3 Teie andmete edastamine kolmandatele isikutele

Meie ettevõttes saavad isikuandmeid need üksused ja osakonnad, kes vajavad neid eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks. Selle kõrval kasutame mitmesuguseid teenuseosutajaid ja edastame teie isikuandmeid teistele usaldusväärsetele saajatele. Need võivad olla näiteks:

 • Teised Geberiti äriühingud klientide tsentraalseks haldamiseks ja tellimuste töötlemiseks
 • Teised Geberiti äriühingud tsentraalsete IT-teenuste ja muude teenuste osutamiseks
 • Logistikateenuse osutajad
 • Pangad ja muud makseteenuse osutajad võimalike maksete tegemiseks
 • Teenuseosutajad võimalike montaažitööde tegemiseks ja müügijärgse teenuse osutamiseks
 • Skannimisteenused
 • Trükikojad
 • IT-teenuse osutajad
 • Advokaadid ja kohtud
4.4 Edastamine kolmandatesse riikidesse

4.4 Edastamine kolmandatesse riikidesse

4.5 Teie andmete kustutamine

Üldiselt kustutame või anonüümime teie isikuandmed kohe, kui neid ei ole enam vaja eesmärkidel, mille jaoks me neid eelnevate punktide kohaselt kogusime või kasutasime. Kui andmeid tuleb säilitada õigusaktidest tulenevatel põhjustel, blokeeritakse andmed. Siis ei ole andmed enam muuks kasutuseks saadaval. Kui soovite meie kustutamis- ja säilitustähtaegade kohta lisateavet, pöörduge punktis 2 nimetatud vastutavate töötlejate poole sealsamas nimetatud kontaktandmetel.

4.6 Eesmärgi muutmine

Teie isikuandmeid töödeldakse kirjeldatust erinevatel eesmärkidel üksnes juhul, kui seda lubab mõni õigusakt või kui te olete nõustunud andmete töötlemisega muudetud eesmärgil. Juhul kui edasi töödeldakse muudel eesmärkidel kui need, milleks andmeid algul koguti, teavitame teid enne edasitöötlemist neist eesmärkidest ja anname teile selle kohta kogu vajaliku teabe.

4.7 Automatiseeritud otsustamine üksikjuhtumil või profiilianalüüsi meetmed

Me ei kasuta otsuste tegemiseks automatiseeritud töötlusprotsesse, sealhulgas profiilianalüüse.

5. Teie õigused

Teil on meie töödeldavate isikuandmete suhtes alljärgnevalt kirjeldatud õigused. Oma õiguste kasutamiseks saatke meile oma kirjalik päring eelnevalt nimetatud kontaktandmetele või järgmisele e-posti aadressile: dataprotection@geberit.com.

5.1 Õigus saada teavet

Teil on õigus saada meilt taotluse alusel igal ajal teavet meie poolt töödeldavate andmete kohta ning Teid puudutavate isikuandmete kohta isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 15 sätestatud ulatuses.

5.2 Õigus andmete parandamisele

5.2 Õigus andmete parandamisele

5.3 Õigus kustutamisele

Teil on õigus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 kirjeldatud eelduste esinemisel nõuda meilt teid puudutavate andmete kustutamist. Nende eeldustega on kustutamisõigus ette nähtud eelkõige siis, kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärkideks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi. Selle õiguse kasutamine on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 17 lõike 3 kohaselt piiratud eelkõige siis, kui Teie andmeid on vaja õigusliku kohustuse täitmiseks või õigusliku nõude esitamiseks.

5.4 Õigus piirata töötlemist

Teil on õigus nõuda meilt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 kohaselt töötlemise piiramist. See õigus tekib eelkõige siis, kui teie ja meie vahel on tekkinud isikuandmete õigsust puudutav vaidlus, ning piirang kehtib seni, kuni kontrollitakse andmete õigsust; samuti juhul, kui nõuate kustutamise asemel töötlemise piiramist, kuigi teil on õigus andmete kustutamisele; lisaks ka juhul, kui andmeid ei ole enam vaja meie eesmärkide saavutamiseks, kuid teie vajate neid õigusliku nõude esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks ning vastuväite rakendamine on meie ja teie vahel alles vaieldav. Kui teie andmete töötlemist on piiratud, tohib neid töödelda üksnes erandjuhtudel, näiteks juhul, kui olete sellega nõustunud või kui see on vajalik õigusnõuete esitamiseks.

5.5 Õigus esitada vastuväide töötlemise vastu

Teil on õigus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 kohaselt Teie erilisest olukorrast tulenevatel põhjustel esitada igal ajal vastuväide Teid puudutavate isikuandmete töötlemise vastu, mis toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktide e või f kohaselt. Kohandame teie isikuandmete töötlemist, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada töötlemisvajadust, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused või kui töötlemise eesmärk on õigusnõuete esitamine, kasutamine või kaitsmine.

5.6 Õigus andmete ülekandmisele

Teil on õigus saada meilt Teie poolt meile esitatud Teid puudutavaid isikuandmeid struktureeritud, lihtsas ja masinaga loetavas formaadis isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 20 nimetatud ulatuses. Selle kohaselt on muu hulgas vaja, et andmete töötlemise aluseks oleks teie nõusolek ja see toimuks automatiseeritud meetodil.

5.7 Õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige teie asukoha, töökoha või arvatava rikkumise koha liikmesriigis, kui leiate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub kohalduvat andmekaitseõigust.

Kuupäev: November 2023