ANDMEKAITSEDEKLARATSIOON JA -JUHISEDKLIENTIDELE, TARNIJATELE JA MUUDELE ÄRIPARTNERITELE

1. KEHTIVUSALA

1.1 Teie isikuandmete kaitse on meile oluline. Selle andmekaitsedeklaratsiooni eesmärk on informeerida nii Geberiti veebipakkumuse, eelkõige Geberiti veebilehe (veebilehtede) (edaspidi www.geberit.ee) kasutajaid, samuti kliente, tarnijaid ja muid äripartnereid sellest, kuidas EL-is, Šveitsis, Suurbritannias ja Norras asuvad Geberiti äriühingud isikuandmeid töötlevad. Seetõttu ei pruugi selles dokumendis toodud teave kõikides aspektides teie puhul asjakohane olla.

1.2 Isikuandmed on selle andmekaitsedeklaratsiooni tähenduses kõik andmed, mis on seotud või mida saab seostada teie isikuga, näiteks nimi, aadress või e-posti aadress.

2. VASTUTAV TÖÖTLEJA

2.1 Teie külastatud Geberiti veebilehe pidaja ja sellest lähtuvalt ka vastutav töötleja on veebilehe infoandmetes toodud Geberiti äriühing.

2.2 Muus osas on teie isikuandmete vastutav töötleja Geberit Estonia, Kuma tee 2, 75312 Peetri Harjumaa, Estonia. 3. ANDMEKAITSEVOLINIK Meie andmekaitseosakond koos andmekaitsevolinikuga on kättesaadav meiliaadressil dataprotection@geberit.com või meie postiaadressil (lisage aadressile märksõna „Datenschutz“). Konfidentsiaalseks pöördumiseks ainult meie andmekaitsevoliniku poole kasutage järgmisi kontaktandmeid:
MAGELLAN Rechtsanwälte, Brienner Straße 11, 80333 München
E-post datenschutz_geberit@magellan.de

4. AUTOMATISEERITUD ANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE GEBERITI VEEBILEHTEDEL

Meie veebilehed kasutavad alljärgnevalt kirjeldatud tehnoloogiat ja tööriistu. Kui tegemist on vabatahtliku tehnoloogiaga, antakse teile tööriistade juures eri võimalused ja seaded, millega nende tööriistade kasutamist vältida, juhul kui te neid ei soovi.

4.1 SERVERI LOGIFAILID

4.1.1 Nagu iga veebileht, kogub ka meie server serveri logifailidesse automaatselt ajutisi andmeid, mida edastatakse brauseri kaudu, kui te ei ole seda inaktiveerinud. Kui soovite meie veebilehte vaadata, siis kogume järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud selleks, et teile meie veebilehti näidata ning stabiilsus ja turvalisus tagada:

 • päringu saatnud arvuti IP-aadress
 • kliendi failipäring
 • http-vastuskood
 • internetileht, millelt te meid külastate (suunav URL),
 • serveripäringu tegemise kellaaeg
 • brauseri tüüp ja versioon
 • päringu esitanud arvutil kasutatav operatsioonisüsteem

4.1.2 Serveri logifailide andmeid ei analüüsita seoses konkreetse isikuga. Kui eespool nimetatud teave hõlmab isikuandmeid (eelkõige IP-aadressi), siis toimub kogumine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Sealjuures on õigustatud huvi meie veebilehtede nõuetekohase toimimise tagamine. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohta lisateavet, võtke ühendust punktis 2 nimetatud kontaktandmetel. Teie isikuandmete ajutine säilitamine meie juures on vajalik selleks, et võimaldada veebilehe pakkumist teie arvutis. Selleks tuleb teie isikuandmed seansi ajaks salvestada. Teie isikuandmed salvestatakse logifailides selleks, et tagada veebilehe toimivus. Lisaks aitavad teie isikuandmed meil tagada oma infotehnoloogiasüsteemide turvalisus. Muul eesmärgil teie isikuandmeid ei kasutata. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Kui teie isikuandmeid kogutakse veebilehe pakkumiseks, kustutatakse andmed kohe pärast veebilehelt lahkumist. Kui teie isikuandmed salvestatakse logifailides, kustutatakse need hiljemalt 14 päeva pärast. Kui säilitamine kestab kauem, anonüümitakse teie isikuandmed, nii et neid pole enam võimalik teiega siduda

. 4.2 MUGAVUSE PARANDAMINE, VEEBILEHE OPTIMEERIMINE, KASUTAJAKÄITUMISE ANALÜÜSIMINE JA ISIKUPÄRASTATUD REKLAAMI ESITAMINE

4.2.1 Teie arvutis või mobiilseadmes info salvestamise või juba salvestatud infole juurdepääsu õiguslik alus on teie nõusolek siseriiklike õigusaktide kohaselt, millega täidetakse direktiivi 2002/58/EÜ (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv).Isikuandmete töötlemise õiguslik alus küpsiste ja muu samaväärse tehnoloogia kasutamisel, näiteks pikslid, märgendid, veebimajakad, brauseri sõrmejäljed jne (edaspidi: jälitusküpsised) mugavuse parandamise, veebilehe optimeerimise, kasutajakäitumise analüüsimise ning isikupärastatud reklaami esitamise eesmärgil pärast teie lepinguandmete ja ostuajaloo kombineerimist on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi teie nõusolek.

4.2.2 Teie isikuandmete töötlemine võimaldab meil optimeerida oma veebilehe kasutusmugavust ning edendada kaupade ja teenuste müüki

4.2.3 Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui te oma nõusoleku tagasi võtate või kui teie isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärgil, milleks need koguti.

4.2.4 Ülevaadet meie veebilehel kasutatud küpsiste kohta saate vaadata küpsiste teavituses esitatud küpsiste andmete jaotises „Küpsiste seadete muutmine“. Leiate selle kodulehe jalusest. Seal saate meie veebilehtedel määratud küpsiste seadeid igal ajal kohandada.

(1) Nõusoleku seadete muutmine meie veebilehel Meie veebilehel saab oma nõusoleku isikuandmete töötlemise kohta jälitusküpsiste kasutamisel hõlpsalt tagasi võtta. Selleks avage uuesti küpsiste ribateatis meie veebilehe jaluses oleva lingi abil (Küpsiste sätete muutmine). Nõusoleku tagasivõtmisel salvestatakse teie arvutisse küpsis, mis annab meile teada, et me jälitusküpsiseid ei kasutaks. Kui te selle küpsise kustutate, küsitakse teilt meie veebilehe järgmisel avamisel uuesti nõusolekut.

(2) Teie brauserisätete muutmine Alternatiivina võite küpsiste kasutamise üldiselt inaktiveerida või seada sellele piiranguid sätete muutmisega oma brauseris. Juba salvestatud küpsiseid saate igal ajal kustutada. Seda saab teha ka automaatselt. Kui meie veebilehe tehniliselt vajalikud küpsised inaktiveerida, ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid enam täielikult toimida.

(3) Google Analytics Google Analyticsiga integreerimise osana kasutame nn serveripoolset sildistust. Sel juhul lülitatakse serverit meie poolelt ümber meie tehtava kogumise ja Google’ile edastamise vahel. Nii on tagatud, et isikuandmeid ei edastata Google’ile. Kui soovite Google Analyticsi inaktiveerida, avage allpool nimetatud leht ja paigaldage lisandmoodul Google Analyticsi inaktiveerimiseks oma brauseris. Täpsemat teavet lisandmoodulite installimise ja desinstallimise kohta saate brauseri abifunktsioonist. Lisateavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate veebilehelt: http://www.google.com/analytics/terms/us.html või https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=et.

4.3 GOOGLE ADWORDS

4.3.1 Kasutame Google Adwordsi tooteid (sh Google Adwords Remarketing) selleks, et reklaamivahendite (nn Google Adwords) abil juhtida ettevõttevälistel veebilehtedel tähelepanu meie atraktiivsetele pakkumustele. Saame reklaamikampaania andmete alusel arvutada, kui edukad on olnud konkreetsed reklaamimeetmed. Selle tööriista abil näitame teile reklaame, mis teile huvi pakuvad, kujundame veebilehe teie jaoks huvipakkuvaks ja saavutame reklaamikulude õiglase arvutamise.

4.3.2 Selle reklaamivahendi saadab Google nn reklaamiserveri kaudu. Selleks kasutame reklaamiserveri küpsiseid, mille abil saab mõõta kindlaid edu mõõtmise parameetreid, näiteks reklaamide kuvamist või kasutaja klikke. Kui sisenete meie veebilehele Google’i reklaami kaudu, salvestab Google Adwords teie arvutisse küpsise. Nende küpsiste kehtivus lõppeb tavaliselt 90 päeva möödumisel ja need on vajalikud teie identifitseerimiseks. Selle küpsise abil salvestatakse tavaliselt analüüsiväärtustena küpsise kordumatu tunnus, reklaami esitamise arv ühe koha kohta (sagedus), viimane esitamine (oluline vaatamisjärgse konversiooni jaoks) ning loobumisteave (märgistus selle kohta, et kasutaja ei soovi enam reklaami näha).

4.3.3 Need küpsised võimaldavad Google’il tunda uuesti ära teie internetibrauseri. Kui kasutaja külastab Adwordsi kliendi veebilehe kindlaid lehekülgi ning tema arvutisse salvestatud küpsise tähtaeg ei ole möödunud, saavad Google ja klient tuvastada, et kasutaja vajutas reklaamile ja suunati edasi sellele leheküljele. Igale Adwordsi kliendile määratakse eraldi küpsis. Küpsiseid ei saa seega jälitada Adwordsi klientide veebilehe kaudu. Me ise ei kogu ega töötle nimetatud reklaamimeetmete raames mingeid isikuandmeid. Saame Google’ilt üksnes statistilisi hinnanguid. Nende hinnangute alusel saame tuvastada, millised kasutatud reklaamimeetmed on eriti tõhusad. Meie ei kogu muid reklaamivahendi rakendamisest tekkivaid andmeid, eelkõige ei saa me kasutajat selle teabe alusel identifitseerida.

4.3.4 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus Google Adwordsi raames on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui te oma nõusoleku tagasi võtate või kui teie isikuandmed pole nende kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud. Tavaliselt kustutatakse küpsised 90 päeva pärast.

4.3.5 Ülevaadet meie veebilehel Google AdWordsi jaoks kasutatud küpsiste kohta saate vaadata küpsiste teavituses esitatud küpsiste andmete jaotises „Küpsiste seadete muutmine“. Leiate selle kodulehe jalusest. Seal saate Google AdWordsile antud isikuandmete töötlemise nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja see hakkab kehtima tagasivõtmise hetkest.

4.4 DOUBLECLICK BY GOOGLE

4.4.1 Meie veebilehed kasutavad tööriista DoubleClick by Google. DoubleClick kasutab küpsiseid selleks, et lülitada sisse kasutaja jaoks olulisi teateid, parandada aruandeid kampaania tulemuste kohta või vältida funktsiooni Frequency Capping aktiveerimisel seda, et kasutajale näidatakse samu reklaame mitu korda. Küpsise tunnuse abil kogub Google andmeid, millised reklaamid millises brauseris sisse lülitatakse, ja nii saab takistada nende mitmel korral näitamist. Peale selle saab DoubleClick küpsise tunnuse abil koguda andmeid nn konversiooni kohta, mis on seotud reklaamipäringutega. Sellega võib olla tegu siis, kui kasutaja näeb DoubleClicki reklaami ning hiljem siseneb sama brauseriga reklaamipakkuja veebilehele ja ostab sealt midagi. Google’i sõnul ei sisalda DoubleClicki küpsised isikuandmeid.

4.4.2 Teie brauser loob kasutatavate tööriistade Google Adwordsi ja DoubleClick by Google’i alusel automaatselt otseühenduse Google’i serveriga. Me ei saa mõjutada Google’i poolt selle tööriista abil kogutavate andmete mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast esitame meile teadaoleva teabe. DoubleClicki kaasamisega saab Google teavet, et olete sisenenud meie veebipakkumuse asjakohasesse ossa või vajutanud meie reklaami. Kui olete registreeritud Google’i teenuse kasutajaks, saab Google siduda külastuse teie kontoga. Isegi kui te ei ole Google’i registreeritud kasutaja või ei ole sisse loginud, võib Google tuvastada ja salvestada teie IP-aadressi.

4.4.3 Lisateavet DoubleClick by Google kohta leiate aadressilt https://www.doubleclickbygoogle.com/ning Google’i andmekaitse kohta üldiselt https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=ee.

4.4.4 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus DoubleClick by Google’i raames on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui te oma nõusoleku tagasi võtate või kui teie isikuandmed pole nende kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud.

4.4.5 Ülevaadet meie veebilehel Google teenuse DoubleClick jaoks kasutatud küpsiste kohta saate vaadata küpsiste teavituses esitatud küpsiste andmete jaotises „Küpsiste seadete muutmine“. Leiate selle kodulehe jalusest. Google AdWordsis ja DoubleClickis osalemisest loobuda saate mitmel viisil. Saate Google Adwordsis ja DoubleClickis osalemist takistada mitmel viisil. Te võite igal ajal tühistada nõusolekuavalduse oma isikuandmete töötlemiseks Google DoubleClicki kasutamisel. Selleks avage uuesti küpsisebänner meie veebilehe jaluse kaudu ja kohandage oma seadeid vastavalt

 • brauserisätetes; eelkõige toob kolmandate pakkujate küpsiste väljalülitamine kaasa selle, et te ei saa kolmandate pakkujate reklaame;
 • inaktiveerides konversiooni jälgimised küpsised selliselt, et seadistate oma brauseri nii, et blokeeritakse domeeni https://adwords.google.com/home/ küpsised; https://adssettings.google.comsee seadistus kustutatakse, kui te küpsised kustutate;
 • inaktiveerides isereguleeriva kampaania „About Ads“ alla kuuluvate pakkujate huvipõhised reklaamid lingil http://www.aboutads.info/choices;see seadistus kustutatakse, kui te küpsised kustutate;
 • inaktiveerides selle oma brauseris Firefox, Internet Explorer või Google Chrome püsivalt lingi http://www.google.com/settings/ads/plugin kaudu.http://www.google.com/settings/ads/plugin. Juhime teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei saa te kõiki selle pakkumuse funktsioone täielikult kasutada.


4.5 APPNEXUS, ADFORM, PLISTA, SIZMEK

4.5.1 Meie veebilehed kasutavad endiselt tööriistu AppNexus, Adform, Plista ja Sizmek:

4.5.2 Need tööriistad kasutavad küpsiseid kasutajate jaoks asjakohaste reklaamide kuvamiseks, kampaania toimivuse aruannete parandamiseks või selleks, et kasutajad ei näeks samu reklaame mitu korda. Küpsise tunnuse abil koguvad tööriistad andmeid, millised teated millises brauseris sisse lülitatakse ja nii saab funktsiooni Frequency Capping aktiveerimisel takistada nende mitmel korral näitamist. Kolmandate pakkujate andmetel ei sisalda tööriistade küpsised isikuandmeid.

4.5.3 Kasutatavate tööriistade alusel loob brauser automaatselt otseühenduse asjaomase

kolmanda pakkuja serveriga. Me ei saa mõjutada selle tööriista abil kogutavate andmete mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast esitame meile teadaoleva teabe. Sidumise korral saab kolmas pakkuja teavet, et olete sisenenud meie internetilehe asjakohasesse ossa või klõpsanud meie reklaamil.

4.5.4 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus tööriista kasutamisel on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmete töötlemine võimaldab meil edendada kaupade ja teenuste müüki. Seoses sellega kasutame küpsiseid, mis aktiveerivad teie jaoks asjakohaseid reklaame ning parandavad kampaaniate edukuse aruandlusi. Peale selle saab küpsiste kasutamisega vältida sama reklaami korduvat näitamist. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui te oma nõusoleku tagasi võtate või kui teie isikuandmed pole nende kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud.

4.5.5 Lisateavet selles jaotises nimetatud tööriistade kohta leiate aadressilt https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.5.6 Teenuste AppNexus, Adform, Plista ja Sizmek kasutamisest saab loobuda mitut moodi:

4.5.7 Ülevaadet meie veebilehel eespool kirjeldatud vahendite jaoks kasutatud reklaamiküpsiste kohta saate vaadata küpsiste teavituses esitatud küpsiste andmete jaotises „Küpsiste seadete muutmine“. Leiate selle kodulehe jalusest.

Saate enda antud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta, avades meie veebilehe jaluses uuesti küpsiste ribateatise ja muutes sätteid;

 • seadistades oma brauseri tarkvara; eelkõige toob kolmandate küpsiste väljalülitamine kaasa selle, et te ei saa kolmandate pakkujate teateid;
 • inaktiveerides konversiooni jälgimise küpsised selliselt, et seadistate oma brauseri nii, et blokeeritakse domeeni www.appnexus.com, https://site.adform.com, www.plista.com, www.sizmek.com küpsised;
 • inaktiveerides isereguleeriva kampaania „About Ads“ alla kuuluvate pakkujate huvipõhised reklaamid lingil http://www.aboutads.info/choices see seadistus kustutatakse, kui te küpsised kustutate;
 • inaktiveerides selle oma brauseris Firefox, Internet Explorer või Google Chrome püsivalt lingi http://www.google.com/settings/ads/plugin kaudu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Juhime teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei saa te kõiki meie veebilehtede funktsioone kasutada.

4.6 FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES 4.6.1 Meie veebilehed kasutavad ka Meta Platforms Inc., 1601 1 Hacker Way, Menlo Park1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 9430494025, USA uuesti turundamise funktsiooni „Custom Audiences”. See võimaldab kuvada meie veebilehtede kasutajatele Facebooki või muude seda funktsiooni kasutavate sotsiaalvõrgustike külastamisel huvipõhiseid reklaame (Facebook-Ads). Kasutame seda tööriista selleks, et näidata teile reklaami, mis pakub teile huvi, ja muuta meie veebilehed teie jaoks huvitavamaks. 4.6.2 Kasutatava turundustööriista alusel loob teie brauser automaatselt otseühenduse Facebooki serveriga. Me ei saa mõjutada Facebooki poolt selle tööriista abil kogutavate andmete mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast esitame meile teadaoleva teabe. Facebooki Custom Audiencesi sidumisega saab Facebook teavet, et olete sisenenud meie veebipakkumuse asjakohasele veebilehele või klõpsanud meie reklaami. Kui olete registreeritud Facebooki teenuse kasutajaks, saab Facebook siduda külastuse teie kontoga. Isegi kui te ei ole Facebooki registreeritud kasutaja või ei ole sisse loginud, on võimalik, et Facebook tuvastab ja salvestab teie IP-aadressi ja muud identifitseerimistunnused.

4.6.3 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus ettevõtte Facebook Inc. taasturundusfunktsiooni Custom Audiences raames on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmete töötlemine taasturundusfunktsiooni Custom Audience abil võimaldab meil edendada kaupade ja teenuste müüki. Kasutame seda tööriista selleks, et näidata teile reklaami, mis pakub teile huvi, ja muuta oma veebilehed teie jaoks huvitavamaks. Tööriista abil kuvatakse teile Facebooki või muude seda funktsiooni kasutavate sotsiaalvõrgustike kasutamisel huvipõhiseid reklaame (Facebook-Ads).

4.6.4 Teie isikuandmed kustutatakse niipea, kui tühistate oma nõusolekuavalduse või kui teie isikuandmeid ei ole enam vaja selle eesmärgi saavutamiseks, milleks neid töödeldi.

4.6.5 Ülevaadet meie veebilehel tööriista Facebook Custom Audiences jaoks kasutatud küpsiste kohta saate vaadata küpsiste teavituses esitatud küpsiste andmete jaotises „Küpsiste seadete muutmine“. Leiate selle kodulehe jalusest. Saate enda antud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks funktsiooni Facebook Custom Audience kasutamisel igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta, avades meie veebilehe jaluses uuesti küpsiste ribateatise ning muutes sätteid.

4.6.6 Funktsiooni Facebook Custom Audiences saab inaktiveerida teie brauseri asjakohase seadistamisega või kasutajana sisselogimise korral lingilt https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. kaudu.

4.6.7 Täpsemat teavet Facebooki andmetöötluse kohta leiate lingilt https://www.facebook.com/about/privacy.

4.7 PINTERESTI MÄRGEND

4.7.1 Meie veebilehel kasutatakse lisaks konversioonijälitusmärgendit Pinterest, mille omanik on Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. See võimaldab kuvada meie veebilehtede kasutajatele Pinteresti või muude seda funktsiooni kasutavate veebilehtede külastamisel huvipõhiseid reklaame. Kasutame seda tööriista selleks, et näidata teile reklaami, mis pakub teile huvi, ja muuta meie veebileht teie jaoks huvitavamaks. 4.7.2 Kasutatava turundustööriista alusel loob teie brauser automaatselt otseühenduse Pinteresti serveriga. Me ei saa mõjutada Pinteresti poolt selle tööriista abil kogutavate andmete mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast esitame meile teadaoleva teabe. Pinteresti märgendi kasutamisel saab Pinterest teavet, et olete avanud meie veebipakkumuse veebilehe või klõpsanud meie reklaami. Kui olete registreeritud Pinteresti teenuse kasutajaks, saab Pinterest siduda külastuse teie kontoga. Isegi kui te ei ole Pinteresti registreeritud kasutaja või ei ole sisse loginud, on võimalik, et Pinterest tuvastab ja salvestab teie IP-aadressi ning muud identifitseerimistunnused.

4.7.3 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus Pinteresti konversioonijälitusmärgendi kasutamisel on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmete töötlemine Pinteresti konversioonijälitusmärgendi kasutamisel võimaldab meil edendada kaupade ja teenuste müüki. Kasutame konversioonijälitust selleks, et näidata teile reklaami, mis pakub teile huvi, ja muuta meie veebilehed teie jaoks huvitavamaks. Konversioonijälituse abil kuvatakse teile sotsiaalvõrgustiku Pinterest või muude seda funktsiooni kasutavate veebilehtede kasutamisel huvipõhiseid reklaame. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui te oma nõusoleku tagasi võtate või kui teie isikuandmed pole nende kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud.

4.7.4 Ülevaadet meie veebilehel Pinteresti sildi abil kasutatud reklaamide tõhususe jälgimise küpsiste kohta saate vaadata küpsiste teavituses esitatud küpsiste andmete jaotises „Küpsiste seadete muutmine“. Leiate selle kodulehe jalusest. Saate enda antud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks konversioonijälituse eesmärgil Pinteresti märgendi funktsiooni abil igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta, avades meie veebilehe jaluses uuesti küpsiste ribateatise ja muutes oma sätteid.

4.7.5 Pinteresti märgendi funktsiooni saab lisaks inaktiveerida brauseriseadistustes või sisselogitud kasutajad saavad seda teha lingi https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest kaudu.

4.7.6 Täpsemat teavet Pinteresti andmetöötluse kohta leiate lingilt https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

4.8 LINKEDIN INSIGHTI MÄRGEND

4.8.1 Peale selle kasutatakse meie veebilehtedel ettevõtte LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, konversioonijälitusmärgendit Insight. See võimaldab kuvada meie veebilehtede kasutajatele LinkedIni või muude seda funktsiooni kasutavate veebilehtede külastamisel huvipõhiseid reklaame (LinkedIn-Ads). Kasutame seda tööriista selleks, et näidata teile reklaami, mis pakub teile huvi, ja muuta meie veebilehed teie jaoks huvitavamaks.

4.8.2 Kasutatava turundustööriista tõttu loob teie brauser automaatselt otseühenduse LinkedIn serveriga. Me ei saa mõjutada LinkedIni poolt selle tööriista abil kogutavate andmete mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast esitame meile teadaoleva teabe. LinkedIn Insighti märgendi kasutamisel saab LinkedIn teavet, et olete sisenenud meie veebipakkumuse veebilehele või klõpsanud meie reklaami. Kui olete registreeritud LinkedIni teenuse kasutajaks, saab LinkedIn siduda külastuse teie kontoga. Isegi kui te ei ole LinkedIni registreeritud kasutaja või ei ole sisse loginud, on võimalik, et LinkedIn tuvastab ja salvestab teie IP-aadressi ning muud identifitseerimistunnused.

4.8.3 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus konversioonide jälgimise “Insight-Tag“ kontekstis on nõusolek, mille olete andnud vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile a. Teie isikuandmete töötlemine võimaldab meil edendada kaupade ja teenuste müüki. Kasutame seda tööriista selleks, et näidata teile reklaami, mis pakub teile huvi, ja muuta oma veebilehed teie jaoks huvitavamaks. Tööriista abil kuvatakse teile LinkedIni või muude seda funktsiooni kasutavate sotsiaalvõrgustike kasutamisel huvipõhiseid reklaame (LinkedIn-Ads).

4.8.4 Ülevaadet meie veebilehel Insighti sildi abil kasutatud reklaamide tõhususe jälgimise küpsiste kohta saate vaadata küpsiste teavituses esitatud küpsiste andmete jaotises „Küpsiste seadete muutmine“. Leiate selle kodulehe jalusest. Saate enda antud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks konversioonijälituse eesmärgil Insighti märgendi funktsiooni abil igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta, avades meie veebilehe jaluses uuesti küpsiste ribateatise ja muutes oma sätteid.

4.8.5 Insighti märgendi funktsiooni saab lisaks inaktiveerida brauseriseadistustes või sisselogitud kasutajad saavad seda teha lingi https://www.linkedin.com/psettings/advertising-data kaudu.

4.8.6 Täpsemat teavet LinkedIni andmetöötluse kohta leiate lingilt https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_privacy-policy.

4.9 GOOGLE MAPS

4.9.1 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus Google Mapsi sidumisel on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f järgi.

4.9.2 Teie isikuandmete töötlemine Google Mapsi sidumisel aitab teil meie asukohti lihtsamini leida ning meil oma veebilehel kirja ühtlasemalt kuvada. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid meie eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks enam vaja pole. Meie puhul juhtub see 12 kuu möödumisel.

4.9.3 Seal saate Google Mapsile antud isikuandmete töötlemise nõusoleku igal ajal tagasi võtta (see hakkab kehtima tagasivõtmise hetkest), avades küpsiste teavituse meie kodulehe jalusest ja muutes oma seadeid. Peale selle saate rakendada seadeid oma brauseris (näiteks installides lisandprogrammid või lisandid), et vältida oma andmete edastamist Google’i serveritele. Kui teie brauser ei toeta Google Mapsi, ei ole juurdepääsu Google’i serverile. Täpsemad andmed kasutustingimuste ja isikuandmete kaitse kohta on esitatud veebilehel http://www.google.com/intl/en-GB/privacy/

4.10 GEBERIT AQUA CLEANI BLOGI

4.10.1 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie Geberit AquaCleani kommentaaride ja blogi funktsioonide kontekstis on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Teie isikuandmete töötlemine Geberiti AquaCleani blogi kommentaari- ja blogifunktsiooni raames on mõeldud läbipaistva ja individuaalse kommunikatsiooni võimaldamiseks teie ja meie vahel. Peale selle töötleme teie isikuandmeid selleks, et ennast õigusvastaste kommentaaride avaldamisel kolmandate isikute kahjunõuete eest kaitsta. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Meie puhul juhtub see 10 aasta möödumisel.

4.10.2 Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine kommentaari- ja blogifunktsiooni raames edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul kustutame kommentaari Geberiti AquaCleani blogist või ei avalda seda.

4.11 LIVECHAT

4.11.1 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus Geberit LiveChati funktsiooni pakkumiseks on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi.

4.11.2 Funktsiooniga Geberit LiveChat pakume teile võimalust meiega elektroonilise vestlusfunktsiooni kaudu kiiresti ja lihtsalt ühendust võtta. Kui soovite seda pakkumust kasutada, on teie isikuandmete töötlemise eesmärk selle funktsiooni pakkumise võimaldamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. See juhtub tavaliselt kolm aastat pärast päringu töötlemist.

4.11.3 Saate oma nõusoleku funktsiooni Geberit LiveChat kasutamise kohta igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa te LiveChati funktsiooni enam kasutada. Kõik isikuandmed, mis salvestatakse vestlusfunktsiooni kasutamise ajal, kustutatakse sellisel juhul. 4.12 CHATBOT

4.12.1 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus ChatBoti funktsiooni pakkumiseks on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi.

4.12.2 ChatBoti funktsiooniga pakume teile võimalust oma küsimustele automaatse vestlusmasina abil kiiresti ja lihtsalt vastuseid saada. Kui soovite siiski meie klienditeenindusega suhelda ja valite suvandi „Vestle edasi“, suunatakse teid ChatBotist otse LiveChati. Alternatiivina saate ühendust võtta ka e-posti või telefoni teel. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. See juhtub tavaliselt 90 päeva pärast päringu töötlemist.

4.12.3 Saate oma nõusoleku funktsiooni ChatBoti kasutamise kohta igal ajal edasiulatuva jõuga tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa te ChatBoti funktsiooni enam kasutada. Kõik isikuandmed, mis salvestatakse vestlusfunktsiooni kasutamise ajal, kustutatakse sellisel juhul.

4.13 VIDEOKESKUS

4.13.1 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie videote sidumisel on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f järgi.

4.13.2 Teie isikuandmete töötlemise eesmärk videokeskuse pakkumisel on videosisu atraktiivne, ühtne ja teie lõppseadmest sõltumatu kuvamine meie veebilehel.

4.13.3 Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. See juhtub hiljemalt pärast meie veebilehe külastuse lõppu.

4.13.4 Videokeskuse sidumiseks on teie isikuandmete töötlemine vältimatu. Seetõttu ei ole teil seda võimalik vaidlustada.

4.14 YOUTUBE

4.14.1 Kasutame videoplatvormi YouTube, mis kuulub ettevõttele YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (edaspidi: YouTube), mis omakorda kuulub ettevõttele Google Inc., selleks et kuvada meie veebilehel atraktiivset, ühtset ja teie lõppseadmest sõltumatut videosisu. Teeme seda laiendatud andmekaitserežiimis. Kui olete selle küpsise keelanud juba veebilehele sisenemisel, ei kogu YouTube veebilehe külastamise korral andmeid. Alles siis, kui soovite videot vaadata ja nõustute küpsisega, edastatakse teie andmed YouTube’ile (nt suunav leht, seadme info (brauser, seadme tüüp), vaadatud video). Meie ise kogume ja salvestame andmeid selle kohta, kas ja millist YouTube’i videot te vaatasite, et saaksime pakkuda teile kohandatud teenust.

4.14.2 Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole.

4.14.3 Teie andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a järgi. Oma nõusoleku võite igal ajal tagasi võtta. Selleks pöörduge meie poole, kasutades mõnd eespool nimetatud kontaktivõimalust. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda nõusoleku alusel toimunud töötlemise õiguspärasust.

4.14.4 Meie ei saa mõjutada andmete töötlemist YouTube’i poolt. Täpsemat teavet YouTube’i andmetöötluse kohta leiate lingilt https://policies.google.com/privacy?hl=et

4.15 VIMEO

4.15.1 Kasutame ettevõtte Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, videoplatvormi Vimeo (edaspidi: Vimeo) selleks, et tagada oma veebilehel videosisu atraktiivne, ühtne ja teie lõppseadmest sõltumatu kuvamine. Kui olete selle küpsise keelanud juba veebilehele sisenemisel, ei kogu Vimeo veebilehe külastamisel andmeid. Alles siis, kui soovite videot vaadata ja nõustute küpsisega, edastatakse teie andmed Vimeole (nt IP-aadress, seadme info (brauser, seadme tüüp), vaadatud video). Meie ise kogume ja salvestame andmeid selle kohta, kas ja millist Vimeo videot te vaatasite, et saaksime pakkuda teile kohandatud teenust.

4.15.2 Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole.

4.15.3 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile a. Oma nõusoleku võite igal ajal tagasi võtta. Selleks pöörduge meie poole, kasutades mõnd eespool nimetatud kontaktivõimalust. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda nõusoleku alusel toimunud töötlemise õiguspärasust.

4.15.4 Meie ei saa mõjutada andmete töötlemist Vimeo poolt. Täpsemat teavet Vimeo poolt andmete töötlemise kohta leiate lingilt https://vimeo.com/privacy.

4.16 Moving Image

4.16.1 Kasutame ettevõtte movingimage EVP GmbH (Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berliin, Saksamaa) teenust “Moving Image“ oma veebilehel pakutavate videote, otseülekannete ja sündmuste integreerimise optimeerimiseks. Moving Image võimaldab meil küpsiste määramise ja kohaliku salvestamise abil luua statistikat videote kohta, mida oleme veebilehel kättesaadavaks teinud. Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmeid: IP-aadress, teie külastuse kuupäev ja kellaaeg, ajavöönd, operatsioonisüsteem, kasutatud brauser, ge-rat-info, veebilehe URL, lähtekoha URL.

4.16.2 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt. Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta (see hakkab kehtima tagasivõtmise hetkest), avades küpsiste teavituse meie kodulehe jalusest ja muutes oma seadeid. Täpsemad andmed isikuandmete kaitse kohta on esitatud veebilehel https://www.movingimage.com/de/agb/datenschutzerklarung-der-movingimage-evp-gmbh/.

4.17 TEHNILISELT VAJALIKUD KÜPSISED

4.17.1 Peale punktides 4.4 kuni 4.15 nimetatud küpsiste kasutavad meie veebilehed muid tehniliselt vajalikke küpsiseid. Küpsiste puhul on tegemist väikeste tekstifailidega, mis salvestatakse lokaalselt teie brauseri vahemällu. Alljärgnevalt loetletud küpsiseid kasutatakse üksnes selleks, et tagada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt teie kasutatava teenuse osutamine ja pakkumine. Mõnda meie veebilehe funktsiooni ei ole võimalik ilma küpsisteta pakkuda. Sellisel juhul on vajalik, et teie brauser oleks äratuntav ka lehe vahetamisel. Muul eesmärgil teie isikuandmeid ei kasutata. Meie õigustatud huvi andmete töötlemisel on teie kasutatava lõppseadme jaoks veebilehe seadistuste optimeerimine ja kasutajaliidese kohandamine. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohta lisateavet, võtke ühendust eespool nimetatud kontaktandmetel. Meie veebilehtedel kasutatakse järgmist liiki küpsiseid, mille mahtu ja toimimisviisi selgitatakse allpool:

 • ajutised küpsised (vt 4.17.2)
 • püsiküpsised (4.17.3)

4.17.2 Ajutised küpsised kustutatakse brauseri sulgemisel automaatselt. Siia hulka kuuluvad eelkõige seansiküpsised. Need salvestavad nn seansitunnuse, millega saab siduda teie brauseri erinevad päringud ühisseansiga. See võimaldab teie arvutit uuesti ära tunda, kui te meie veebilehele tagasi pöördute. Seansiküpsised kustutatakse, kui logite välja või sulgete brauseri.

4.17.3 Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast ettenähtud aja möödumist, mis võib olenevalt küpsisest olla erinev. Küpsised saate oma brauseri turvaseadetes igal ajal kustutada.

4.17.4 Ülevaadet meie veebilehel kasutatud tehniliselt vajalike küpsiste kohta saate vaadata küpsiste teavituses esitatud küpsiste andmete jaotises „Küpsiste seadete muutmine“. Leiate selle kodulehe jalusest. Küpsised salvestatakse nõusoleku saamisel teie arvutisse ja edastatakse sealt meie veebilehele. Seetõttu on teil küpsiste kasutamise üle täielik kontroll. Oma brauserisätete muutmisega saate küpsiste edastamise inaktiveerida või seda piirata. Juba salvestatud küpsiseid saate igal ajal kustutada. Seda saab teha ka automaatselt. Kui meie veebilehe küpsised inaktiveerida, ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid enam täielikult toimida.

5 VABATAHTLIKULT EDASTATUD ANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

5.1 Kogume ja töötleme meile klientide, tarnijate ja muude äripartneritega suhtlemise käigus vabatahtlikult edastatud (näiteks e-kirja, telefoni või meie veebilehtede vahendusel) isikuandmeid. Töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel.

5.1.1 VEEBIKATALOOG: Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus veebikataloogi raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk veebikataloogi raames on teie- ja meievahelise lepingu täitmine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmete töötlemisel veebikataloogi raames juhtub see siis, kui leping on täidetud ja kõik lepingusuhtest tulenevad nõudeõigused on aegunud või kui õigusaktides ette nähtud säilitustähtajad on möödas. Teie isikuandmete töötlemine veebipoe raames on teie- ja meievahelise lepingu täitmiseks vältimatu. Seetõttu ei ole teil võimalik seda vaidlustada.

5.1.2 KLIENDIKONTO REGISTREERIMINE / UUE GEBERIT ID LOOMINE Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus kliendikonto registreerimiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie registreerimine või Geberit ID loomine võimaldab eelkõige sõlmida lepinguid ja hallata meie kliendisuhet, mistõttu valideerime Geberit ID loomisel teie telefoninumbri, saates teile kinnituseks SMS-i. Teie isikuandmete töötlemine registreerimisel on seetõttu vajalik lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete võtmiseks, samuti meie kliendisuhte edukaks haldamiseks. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. See juhtub hiljemalt teie kliendikonto sulgemisel. Teil on igal ajal võimalik oma kliendikonto sulgeda. Sellisel juhul teie isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides on ette nähtud säilitamiskohustus.

5.1.3 KONTAKTVORM JA E-POSTI KONTAKT Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus kontaktivõtu raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Kui kontaktivõtu eesmärk on lepingu sõlmimine, on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk kontaktivõtu korral on ainult teie päringule vastamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Kontaktivõtu käigus edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui teie päringule on vastatud ja õigusaktides ei ole ette nähtud säilitamist. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine kontaktivõtu käigus edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa me teie päringut edasi käidelda. Kõik isikuandmed, mis kontaktivõtu käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.

5.1.4 TELEFON

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus telefoni teel toimuva kontaktivõtu käigus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Kui kontaktivõtu eesmärk on lepingu sõlmimine või täiendamine, on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk telefoni teel toimuva kontaktivõtu korral on ainult teie päringule vastamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Kontaktivõtu käigus edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui teie päringule on vastatud ja õigusaktides ei ole ette nähtud säilitamist. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine kontaktivõtu käigus edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa me teie päringut edasi käidelda. Sel juhul kustutatakse kõik teiega ühenduse võtmise käigus salvestatud isikuandmed, välja arvatud juhul, kui on olemas seadusega ettenähtud säilitamisperioodid, mis ei võimalda kustutamist. Kui võtate meiega ühendust telefoni teel, võib üksikolukordades juhtuda, et teiega peetud telefonivestlused salvestatakse. Sellisel juhul teavitatakse teid sellest kõne alguses. Teie isikuandmete töötlemise alus on sellisel juhul tavaliselt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui Euroopa liikmesriigi õigus ei näe ette sõnaselget nõusolekut, on õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

5.1.5 GEBERITI KLIENDINÕUSTAMINE

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus kliendinõustamisel on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui kontaktivõtu eesmärk on nõustamine lepingu ettevalmistamiseks või sõlmimiseks, on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Kui kasutate valikulist automaatset broneerimissüsteemi ja saate broneeringuinfot e-kirjaga, on õiguslik alus teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt.Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Päringu raames edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui teie päringule on vastatud ja õigusaktides ei ole ette nähtud säilitamist. Teil on alati võimalik nõustamisteenuse saamise eesmärgil antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa me teie päringut edasi käidelda. Kõik isikuandmed, mis kontaktivõtu käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.

5.1.6 TEENINDUS JA KLIENDITEENINDUS

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus kasutatud teeninduse ja klienditeeninduse raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Kui edastate meile oma päringu raames muud teavet, on teie nõusolek isikuandmete kaitse määruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on teie teenindus- või klienditeeninduspäringu käitlemine ning on seega mõeldud võimalike teenindus- ja klienditeeninduspäringute käitlemiseks. Teie isikuandmete töötlemine teie küsimuse raames on seetõttu vajalik meie teenuste parimaks võimalikuks pakkumiseks. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Päringu raames edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui teie päringule on vastatud ja õigusaktides ei ole ette nähtud säilitamist. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine teenindus- ja/või klienditeeninduspäringu raames edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa me teie päringut edasi käidelda. Kõik isikuandmed, mis teenindus- ja/või klienditeeninduspäringu käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad. Telefoni teel toimuva kontaktivõtu korral võidakse telefonivestlus üksikjuhtudel salvestada. Sellisel juhul teavitatakse teid sellest kõne alguses. Teie isikuandmete töötlemise alus on sellisel juhul tavaliselt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui Euroopa liikmesriigi õigus ei näe ette sõnaselget nõusolekut, on õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

5.1.7 TELLIMIS- JA ALLALAADIMISKESKUS

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus tellimis- ja allalaadimiskeskuse raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui kontaktivõtu eesmärk tellimis- ja allalaadimiskeskuse raames on lepingu sõlmimine, on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on teie soovitud dokumentide pakkumine või edastamine meie veebilehe kaudu. Teie isikuandmete töötlemine tellimis- ja allalaadimiskeskuse raames on seetõttu vajalik teie päringu käitlemiseks või teie soovitud dokumentide edastamiseks. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Tellimispäringu raames edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui teie tellimus on täidetud ja õigusaktides ei ole ette nähtud säilitustähtaegu. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine tellimise raames edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa me teie päringut edasi käidelda. Kõik isikuandmed, mis tellimise käigus salvestati, kustutatakse sellisel juhul, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.

5.1.8 VOOGEDASTUSPAKKUMUSED

Meie kodulehel on võimalik registreeruda digiüritustele ja neil osaleda (voogedastuspakkumused). Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus voogedastuspakkumuste, näiteks Geberiti uudistoodete tutvustamiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Sellega seotud registreerimisprotsess koos teie isikuandmete töötlemisega on vajalik selleks, et võimaldada teile digi-voogedastuspakkumust. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on teie soovitud voogedastuspakkumuse võimaldamine ja teoks tegemine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Voogedastuspakkumuse raames töödeldavate isikuandmete puhul juhtub see siis, kui digiüritus on lõppenud ja õigusaktides ette nähtud säilitustähtajad ei takista kustutamist. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine meie voogedastuspakkumuses osalemiseks edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa te aga soovitud digiüritustel enam osaleda. Kõik isikuandmed, mis registreerumise või meie digitaalses voogedastuspakkumuses osalemise käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.

5.1.9 GEBERITI BRÄNDILABOR

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus Geberiti brändilabori üritusele registreerimiseks, sisselogimiseks ja üritusel osalemiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Sellega seotud registreerimisprotsess koos teie isikuandmete töötlemisega on vajalik selleks, et võimaldada teile osalemist Geberiti brändilaboris. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on Geberiti brändilabori pakkumusele registreerumine ja ürituse korraldamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Geberiti brändilabori raames edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui üritus on läbi ja õigusaktides ette nähtud säilitustähtajad ei takista kustutamist. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine Geberiti brändilaboris osalemise raames edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa te aga Geberiti brändilabori üritusel enam osaleda. Kõik isikuandmed, mis registreerumise või Geberiti brändilabori üritusel osalemise käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.

5.1.10 GEBERIT PRO PLANNER JA REVIT PLUG

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus sanitaarplaneerimise tööriista installimisel ja kasutamisel on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on sanitaartehnika planeerimise tööriista kasutamise võimaldamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Sanitaartehnika planeerimise tööriista paigaldamiseks ja kasutamiseks vajalike isikuandmete puhul juhtub see siis, kui sanitaartehnika planeerimise tööriist kustutatakse ja õigusaktides ette nähtud säilitustähtajad ei takista kustutamist. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine sanitaartehnika planeerimise tööriista kasutamiseks edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa te sanitaartehnika planeerimise tööriista enam kasutada. Kõik isikuandmed, mis sanitaartehnika planeerimise tööriista paigaldamise ja kasutamise käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad. 5.1.11 GEBERITI PRESSILIST Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie pressilisti registreerumiseks on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on saata teile meie pressiteateid. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk pressiteadete saatmiseks on teabe ja pakkumuste saatmine ning vajaduse korral kaupade ja teenuste müügi edendamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmeid salvestatakse seetõttu nii kaua, kuni te meie pressilistist lahkute. Saate pressiteadete saamiseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta või kasutada pressiteadetes sisalduvat loobumislinki, mille vajutamisel loobute edaspidi pressiteadete saamisest.

5.1.12 Geberiti meediaväljaanded

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie meediaväljaannete jaoks registreerumise kontekstis on teie deklareeritud nõusolek vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile a. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk Geberiti meediaväljaannete kontekstis on saata ettevõttele Geberit Groupiga seotud teabevahetust. Teie isikuandmed kustutatakse niipea, kui need ei ole enam vajalikud selle eesmärgi saavutamiseks, milleks neid töödeldi. Seetõttu säilitatakse teie isikuandmeid seni, kuni olete meie meediaväljaannete tellimusest loobunud. Saate oma nõusoleku meediateadete saamiseks igal ajal tagasi võtta või kasutada meediaväljaannetes sisalduvat tellimusest loobumise linki, et vaidlustada meediateadete edasine vastuvõtmine.

5.1.13 GEBERITI UUDISKIRI

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus Geberiti uudiskirja saatmiseks on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on saata teile meie uudiskiri. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk Geberiti uudiskirja saatmiseks on teabe ja pakkumuste saatmine ning vajaduse korral kaupade ja teenuste müügi edendamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni te Geberiti uudiskirjast loobute. Geberiti uudiskirja saamiseks antud nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta või kasutada uudiskirjas sisalduvat loobumislinki, mille vajutamisel loobute edaspidi uudiskirja saamisest.

5.1.14 OTSETURUNDUS

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus otseturunduseks on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi või artikli 6 lõike 1 punkti f kohane seaduslik luba või vastavad konkurentsiõiguse nõuded. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk otseturundusmeetmete raames on teabe ja pakkumuste saatmine ning vajaduse korral kaupade ja teenuste müügi edendamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole; see juhtub eelkõige nõusoleku tagasivõtmisel või vaidlustamisel. Saate oma nõusoleku igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta või oma isikuandmete töötlemise otseturundusmeetmete raames igal ajal edasiulatuva mõjuga vaidlustada.

5.1.15 LOOSIMISED

Teie andmete töötlemise õiguslik alus loosimistel on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk loosimistel on teie ja meie vahel sõlmitud loosimistes osalemise lepingu täitmine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmete töötlemisel loosimiste tarvis juhtub see siis, kui loosimine on täielikult toimunud. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine loosimistes osalemiseks edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa te loosimistes enam osaleda. Kõik isikuandmed, mis salvestatakse loosimistes osalemise käigus, kustutatakse.

5.1.16 RAHA TAGASI KAMPAANIAD JA GARANTII PIKENDAMINE

eie andmete töötlemise õiguslik alus raha tagasi kampaaniate ja garantii pikendamise raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk raha tagasi kampaaniate ja garantii pikendamise raames on teie- ja meievahelise lepingu täitmine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmete töötlemisel raha tagasi kampaaniate ja garantii pikendamise raames juhtub see siis, kui raha on täielikult tagastatud või garantiiaeg on möödas. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine raha tagasi kampaaniate ja garantii pikendamise raames edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa te enam raha tagasi kampaaniates osaleda ega garantiid pikendada. Kõik isikuandmed, mis raha tagasi kampaaniate ja garantii pikendamise käigus salvestatakse, kustutatakse. 5.1.17 VIRTUAALÜRITUSED

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus virtuaalürituse korraldamiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk virtuaalürituste raames on teie ja meie vahel sõlmitud virtuaalürituste korraldamise lepingu täitmine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmete töötlemisel virtuaalürituste korraldamiseks juhtub see siis, kui virtuaalüritus on täielikult toimunud. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine virtuaalürituse korraldamiseks edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa te virtuaalüritusel enam osaleda. Kõik isikuandmed, mis salvestatakse virtuaalürituse korraldamise ajal, kustutatakse.

5.1.18 COVID-19 ANDMETE KOGUMINE KONTAKTÜRITUSTEL/KOOLITUSTEL

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus kontaktürituste/koolituste korraldamiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c koos nakkuskaitseseaduse kehtivate nõuete ning sellest tuleneva infektsioonikaitsemeetmete määruse ja muude koroonat puudutavate õigusaktidega. Teie isikuandmete töötlemine kontaktürituste/koolituste korraldamiseks on infektsioonikaitset puudutavate õigusaktide nõuete täitmine. Teie isikuandmed kustutatakse niipea, kui neid ei ole enam vaja eesmärgi saavutamiseks, milleks neid töödeldi. Teie isikuandmete töötlemine näost näkku toimuvate ürituste/koolituste läbiviimise käigus on vajalik seadusest tulenevate kohustuste tõttu. Seetõttu pole teil võimalik seda muul viisil vaidlustada kui kontaktüritustel/koolitustel mitte osaleda.

6 MUU ANDMETÖÖTLUS LISAKS MEIE VEEBILEHELE

6.1.1 FACEBOOK INSIGHTS (FACEBOOKI FÄNNILEHT): peame oma Facebooki fännilehte koos ettevõttega Meta Platforms Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. (edaspidi: Facebook). Selleks oleme sõlminud Facebookiga kokkuleppe selle kohta, kes meist täidab isikuandmete kaitse ülddirektiivist tulenevaid kohustusi. Töötlemise olulisi andmeid saate vaadata lingihttps://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendumkaudu. Teavet oma isikuandmete töötlemise kohta Facebooki poolt saate vaadata lingihttps://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_datakaudu. Teie andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Teie isikuandmete töötlemine Facebook Insightsi poolt võimaldab analüüsida teie kasutuskäitumist. Tänu saadud andmete analüüsimisele saame teavet oma Facebooki fännilehe atraktiivsuse kohta. See aitab meil oma Facebooki fännilehte vajaduspõhiseks ja kasutusmugavaks kujundada. Meie Facebooki fännilehe kasutuses hoidmiseks teie kohta kogutud isikuandmed edastab meile Facebook. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid meie eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks enam vaja pole. Kui te ei soovi, et Facebook Insights teie andmeid koguks, on teil igal ajal võimalik oma isikuandmete töötlemine Facebook Insightsi raames edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul edastame teie vaide Facebookile.

6.1.2 INSTAGRAM

Instagram on ettevõtte Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (edaspidi:Meta), toode. Peame oma Instagrami lehte koos Meta. Selleks oleme sõlminud Meta kokkuleppe selle kohta, kes meist täidab isikuandmete kaitse ülddirektiivist tulenevaid kohustusi. Olulise teabe oma isikuandmete töötlemise kohta teenuses Instagram leiate lingihttps://help.instagram.com/519522125107875kaudu. Teavet oma isikuandmete töötlemise kohta Meta poolt saate vaadata lingihttps://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_datakaudu. Teie andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Teie isikuandmete töötlemine Meta poolt teenuses Instagram võimaldab analüüsida teie kasutuskäitumist. Tänu saadud andmete analüüsimisele saame teavet Instagrami lehe atraktiivsuse kohta. See aitab meil Instagrami lehte vajaduspõhiseks ja kasutusmugavaks kujundada. Meie Instagrami lehe kasutuses hoidmiseks teie kohta kogutud isikuandmed edastab meile Meta. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid meie eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks enam vaja pole. Kui te ei soovi, et Meta teie andmeid koguks, on teil igal ajal võimalik oma isikuandmete töötlemine Instagramis ja Meta edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul edastame teie vaide Meta.

6.1.3 YOUTUBE’I KANAL

Oma sotsiaalmeediapakkumuse vajaduspõhiseks kujutamiseks kasutame YouTube’i kanalit, mida pakub Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (edaspidi: Google). YouTube on videoplatvorm, kus kasutajad saavad videoid üles laadida ja neid avalikult kättesaadavaks muuta. Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta Google’i poolt saate vaadata lingihttps://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollectkaudu. Kui soovite kasutada meie pakkumust YouTube’i kanalis, peate seda tegema omal vastutusel. See kehtib eelkõige YouTube’i kanalis pakutavate funktsioonide, näiteks videote jagamise, hindamise ja kommenteerimise kasutamise kohta. Me ei saa mõjutada seda, kuidas ja millises mahus Google töötleb YouTube’i kanali raames andmeid. YouTube’i kanali kasutamisel töötleb teie isikuandmeid ka Google olenemata sellest, kas teie elukohast edastatakse neid USA-sse, Iirimaale või muusse riiki, kus Google’il on äritegevus ja kus neid võidakse lisaks töödelda. Teie andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Teie isikuandmeid töödeldakse meie YouTube’i kanali vajaduspõhiseks, atraktiivseks ja kasutusmugavaks kujundamiseks. Seoses sellega töötleme teie isikuandmeid YouTube’i kanalis ainult sel määral, mis on vajalik teabe pakkumiseks meie pakkumuste ja teenuste kohta. Peale selle töötleme teie isikuandmeid YouTube’i kanali raames võimalikuks kommunikatsiooniks meie YouTube’i kanali kasutajate ja huvilistega. Meie YouTube’i kanali kasutuses hoidmiseks teie kohta kogutud isikuandmed edastab meile Google. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid meie eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks enam vaja pole. Kui te ei soovi, et Google teie andmeid koguks, on teil igal ajal võimalik oma isikuandmete töötlemine YouTube’i kanalis edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul edastame teie vaide Google’ile.

6.2 Twitter

Twitter on ettevõtte Twitter International Company toode (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Iirimaa) (edaspidi Twitter). Meie Twitteri-leht toimib koostöös Twitteriga. Sel eesmärgil sõlmisime lepingu Twitteriga, mille kohaselt täidame kohustusi isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt. Peamist teavet selle kohta, kuidas Twitter teie isikuandmeid töötleb, saate vaadata veebilehelt https://twitter.com/de/privacy. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Teie isikuandmete töötlemine Twitteri poolt võimaldab meil analüüsida teie kasutuskäitumist. Saadud andmete analüüsimise abil saame koguda infot meie Twitteri-lehe atraktiivsuse kohta. See aitab muuta meie Twitteri-lehte kasutajale mugavamaks ja kohandada seda teie vajadustega. Teie isikuandmed, mis on kogutud meie Twitteri-lehe kasutamise ajal, teeb meile kättesaadavaks Twitter. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid ei ole enam vaja meie eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks. Kui te ei soovi, et Twitter teie andmeid kogub, on teil on õigus igal ajal tagasi võtta nõusolek oma isikuandmete Twitteri jaoks töötlemiseks ja see hakkab kehtima tagasivõtmise hetkest. Sel juhul edastame teie tagasivõtmistaotluse Twitterile.

7 ANDMESUBJEKTI TAOTLUSED ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE JÄRGI (ALATES ARTIKLIST 12)

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus teie andmekaitseõiguslike päringute (edaspidi: andmesubjekti taotlused) raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c koos artikliga 12 ja sellele järgnevate artiklitega. Andmesubjekti taotluste järgneva nõuetekohase töötlemise dokumenteerimise õiguslik alus on isikuandmete kaitse direktiivi artikli 6 lõike 1 punkt f. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk andmesubjekti taotluste töötlemiseks on teie andmekaitseõiguslikule päringule vastamine. Andmesubjekti taotluse sellele järgneva õigusaktidekohase töötlemise dokumenteerimise eesmärk on õigusaktides nõutava vastutuse võtmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 5 lõige 2). Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Andmesubjekti sisestatud andmete töötlemise korral juhtub see kolm aastat pärast asjaomase protsessi lõppu. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine andmesubjekti taotluste raames edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa me teie andmekaitseõiguslikku päringut edasi käidelda. Andmesubjekti taotluse õiguskohase töötlemise dokumenteerimine on kohustuslik. Seetõttu ei ole teil võimalik seda vaidlustada.

8 ÕIGUSKAITSE JA JÕUSTAMINE

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus õiguskaitse ja õiguste jõustamise raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk õiguskaitse ja õiguste jõustamise raames on kaitse alusetute nõudmiste eest ning nõuete ja õiguste õiguslik jõustamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmete töötlemine õiguskaitse ja õiguste jõustamise raames on õiguskaitse ja õiguste jõustamise jaoks vältimatu. Seetõttu ei ole teil võimalik seda vaidlustada.

9 TEIE ANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE Meie ettevõttes saavad isikuandmeid need üksused ja osakonnad, kes vajavad neid eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks. Selle kõrval kasutame mitmesuguseid teenuseosutajaid ja edastame teie isikuandmeid teistele usaldusväärsetele saajatele. Need võivad olla näiteks:

 • teised Geberiti äriühingud klientide tsentraalseks haldamiseks ja tellimuste töötlemiseks
 • teised Geberiti äriühingud tsentraalsete IT-teenuste ja muude teenuste osutamiseks
 • logistikateenuse osutajad
 • pangad ja muud makseteenuse osutajad võimalike maksete tegemiseks
 • teenuseosutajad võimalike montaažitööde tegemiseks ja müügijärgse teenuse osutamiseks
 • skannimisteenused
 • trükikojad
 • IT-teenuse osutajad
 • advokaadid ja kohtud

10 EDASTAMINE KOLMANDATESSE RIIKIDESSE

10.1 Teie isikuandmete töötlemise osana võib juhtuda, et edastame teie isikuandmed usaldusväärsetele teenusepakkujatele kolmandates riikides. Kolmandad riigid on riigid, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Teeme koostööd ainult selliste teenuseosutajatega, kes annavad meile teie isikuandmete turvalisuse kohta asjakohased garantiid ja suudavad tagada, et teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa rangete andmekaitsestandarditega. Nende garantiide koopiat saab vaadata meie juures kohapeal.

10.2 Kui edastame isikuandmeid kolmandatesse riikidesse, toimub see Euroopa Komisjoni nn piisava kaitse otsuse kohaselt, või kui sellist otsust pole, nn tüüptingimuste kohaselt, mille on samuti välja andnud Euroopa Komisjon.

11 TEIE ÕIGUSED

11.1 Seoses meie poolt töödeldavate isikuandmetega on teil allpool kirjeldatud õigused. Oma õiguste kasutamiseks saatke meile oma kirjalik päring eespool nimetatud kontaktandmetele või järgmisele e-posti aadressile:dataprotection@geberit.com.

11.2 ÕIGUS SAADA TEAVET Teil on õigus saada meilt taotluse alusel igal ajal teavet oma isikuandmete kohta, mida me töötleme, isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 15 sätestatud ulatuses.

11.3 Õigus andmete parandamisele Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 16 kohaselt on teil õigus nõuda meilt teid puudutavate ebaõigete isikuandmete põhjendamatu viivituseta parandamist. Võttes arvesse töötlemise eesmärke, on teil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas täiendava õiendi esitamise teel.

11.4 ÕIGUS ANDMETE PARANDAMISELE VÕI KUSTUTAMISELE T

eil on õigus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 kirjeldatud eelduste esinemisel nõuda meilt teid puudutavate andmete kustutamist. Nende eeldustega on kustutamisõigus ette nähtud eelkõige siis, kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärkideks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi. Selle õiguse kasutamine on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 17 lõike 3 järgi piiratud eelkõige siis, kui vajame teie andmeid õigusliku kohustuse täitmiseks või õigusliku nõude esitamiseks.

11.5 ÕIGUS PIIRATA TÖÖTLEMIST

Teil on õigus nõuda meilt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 kohaselt töötlemise piiramist. See õigus tekib eelkõige siis, kui teie ja meie vahel on tekkinud isikuandmete õigsust puudutav vaidlus, ning piirang kehtib seni, kuni kontrollitakse andmete õigsust; samuti juhul, kui nõuate kustutamise asemel töötlemise piiramist, kuigi teil on õigus andmete kustutamisele; lisaks ka juhul, kui andmeid ei ole enam vaja meie eesmärkide saavutamiseks, kuid teie vajate neid õigusliku nõude esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks ning vastuväite rakendamine on meie ja teie vahel alles vaieldav. Kui teie andmete töötlemist on piiratud, tohib neid töödelda üksnes erandjuhtudel, näiteks juhul, kui olete sellega nõustunud või kui see on vajalik õigusnõuete esitamiseks.

11.6 ÕIGUS TÖÖTLEMINE VAIDLUSTADA Teil on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 järgi olenevalt oma erilisest olukorrast õigus esitada igal ajal vastuväide teid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta, mis toimub muu hulgas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktide e või f kohaselt. Kohandame teie isikuandmete töötlemist, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada töötlemisvajadust, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused või kui töötlemise eesmärk on õigusnõuete esitamine, kasutamine või kaitsmine. 11.7 ÕIGUS ANDMETE ÜLEKANDMISELE

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 20 järgi on teil õigus saada meilt teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud, struktureeritud ja üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Selle kohaselt on muu hulgas vaja, et andmete töötlemise aluseks oleks teie nõusolek ja see toimuks automatiseeritud meetodil.

11.8 ÕIGUS ESITADA KAEBUS PÄDEVALE ANDMEKAITSE JÄRELEVALVEASUTUSELE. Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige teie asukoha, töökoha või arvatava rikkumise koha liikmesriigis, kui leiate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub kohalduvat andmekaitseõigust.

12 TEIE ANDMETE KUSTUTAMINE Üldiselt kustutame või anonüümime teie isikuandmed kohe, kui neid ei ole enam vaja eesmärkidel, mille jaoks me neid eelnevate punktide kohaselt kogusime või kasutasime. Kui andmeid tuleb säilitada õigusaktidest tulenevatel põhjustel, blokeeritakse andmed. Siis ei ole andmed enam muuks kasutuseks saadaval. Kui soovite meie kustutamis- ja säilitustähtaegade kohta lisateavet, pöörduge punktis 2 nimetatud vastutavate töötlejate poole sealsamas nimetatud kontaktandmetel.

13 EESMÄRGI MUUTMINE

Teie isikuandmeid töödeldakse kirjeldatust erinevatel eesmärkidel üksnes juhul, kui seda lubab mõni õigusakt või kui te olete nõustunud andmete töötlemisega muudetud eesmärgil. Juhul kui edasi töödeldakse muudel eesmärkidel kui need, milleks andmeid algul koguti, teavitame teid enne edasitöötlemist neist eesmärkidest ja anname teile selle kohta kogu vajaliku teabe.

14 AUTOMATISEERITUD OTSUSED ÜKSIKJUHTUDEL VÕI PROFIILIANALÜÜSI MEETMED

Me ei kasuta otsuste tegemiseks automatiseeritud töötlusprotsesse, sealhulgas profiilianalüüse. Kuupäev:

juuli 2022