Kui WC-poti loputus ei tööta korralikult

Tavaliselt ei mõelda eriti WC-poti loputusnupu ehk poti loputamiseks vajutatava nupu funktsioonile. Kuid niipea kui loputusnupp ei tööta, on pool WC-poti funktsionaalsusest rikutud.

Võib olla mitu põhjust, miks WC-potti ei saa loputada. Kõige sagedamini on põhjuseks loputusnupu vale paigaldus või selle täielik kinnijäämine. Õnneks saab selle probleemi võrdlemisi lihtsalt lahendada.

Ifö loputusnupp on kinni jäänud

Kas Ifö Spira WC-poti loputusnupp on kinni jäänud? Sageli on selle põhjuseks loputusnupu lahtitulemine, mistõttu vesi on voolama jäänud ja loputamine ei õnnestu. Lahendus on otse loputusnupu all paikneva loputusnupu varda kinnikeeramine.

Selleks toimige järgmiste juhiste kohaselt:

1. Vajutage väike loputus alla ja tõmmake loputusnupp suure loputuse all olevast sälgust üles.

2. Võtke nimetissõrmega kinni loputusnupu ülestõstmisel ilmuvast sinisest loputusnupu vardast ja keerake see päripäeva kinni.

3. Vajutage loputusnupp uuesti alla ja vajutage tugevalt nupu keskele, kuni kostab vali klõpsatus.

Ifö WC-poti loputus ei tööta

Kui WC-poti loputus enam ei tööta, võib sellel olla mitu põhjust.

Põhjus: loputusnupp on värskenduspulga sissepanemise järel jäänud õigesse asendisse fikseerimata.
Lahendus: Signi ja Spira korral: Ifö Signi korral vajutage tugevasti nupu keskele, kuni kostab klõpsatus.

Põhjus: väikese loputuse alune valge detail on murdunud, mistõttu loputusnuppu ei saa klõpsuga alla vajutada.
Lahendus: loputusnupp tuleb välja vahetada.

Põhjus: loputuspaagi veetase on liiga madal.
Lahendus: eemaldage loputusnupp ja loputuspaak ning kontrollige veetaset. Vaadake siit, kuidas seda teha. Liiga madala taseme korral eemaldage loputusventiililt katlakivi.

WC-poti loputusvee kogus

Ifö WC-pottide loputusvee kogus on vaikimisi 4 liitrit suure ja 2 liitrit väikese loputuse korral. Kuigi 2-liitrine loputusvee kogus võib tunduda pisut väike, tegeleb Ifö pidevalt tõhusaima loputusfunktsiooni väljatöötamisega. Kõik see toimub teie kasu silmas pidades, sest nii säästate vett ja hoiate keskkonda.

Ifö Spira WC-potid on ilma loputusservata ja me nimetame neid Rimfree WC-pottideks. Ifö oli turul esimene, kes töötas välja loputusservata WC-poti. See protsess on pannud meid optimeerima WC-pottide loputusfunktsiooni ja kujundama WC-poti nii, et veejaotus on veelgi tõhusam, ilma et peaks rohkem vett kasutama.

Ifö Rimfree

Ifö WC-pottide loputusvee koguse reguleerimine

Ifö Signi WC-potil saab reguleerida loputusvee koguse suure loputuse korral 8 liitrile ja väikese loputuse korral 5 liitrile.

Vaadake videot Ifö Signi WC-poti loputusvee koguse reguleerimise kohta.

Ifö Spira korral saab seada suure loputuse 6 liitrile ja väikese loputuse 3 liitrile.

Kui teie elukoha torustiku ja kanalisatsiooniga on probleeme, võib osutuda vajalikuks loputusvee kogust reguleerida. Ifö Signi ja Ifö Spira WC-pottide ühine tunnus on see, et loputuspaagi katet ei ole vaja eemaldada. Loputusvee koguse reguleerimiseks piisab vaid loputusnupu eemaldamisest. Vaadake siit, kuidas seda teha.

Ifö loputusnupud

Peaaegu kõikidel Ifö WC-pottide seina- ja põrandamudelitel on topelt-loputusnupp.

Ifö loputusnupu paigaldamine toimub erinevalt olenevalt sellest, kas tegemist on seina- või põrandamudeliga.

Ifö WC-pott