Kuidas sulgeda WC-potis voolama jäänud loputusvett?

Vee sulgemiseks tuleb veevarustus kõigepealt kinni keerata. Kuid see on vaid ajutine lahendus. Seetõttu on oluline leida vee voolama jäämise põhjus. Ja põhjusi võib olla mitu.

Voolama jäänud veega WC-poti parandamine sõltub sellest, millist liiki WC-potiga on tegemist. Kas tegemist on WC-poti põrandamudeliga, mille loputuspaak on kergesti ligipääsetav? Või on tegemist sisseehitatud WC-potiga, mille loputuspaak on seina sisse peidetud?

Allpool anname juhiseid, mida teha, kui Ifö WC-potis on loputusvesi voolama jäänud.

WC-potis voolab loputusvesi katlakivi tõttu

Kui WC-potis voolab loputusvesi loputuspaaki kogunenud katlakivi tõttu, võib lahenduseks olla WC-poti katlakivist puhastamine. Sageli on loputuspaaki kogunenud katlakivi põhjuseks kohaliku tarbevee karedus. Kohaliku veevärgi tarbevee karedust saate vaadata siit.

Kui vee voolama jäämise põhjus on katlakivi, on näha, et loputusventiil ei liigu korralikult.

Miks jääb WC-potis loputusvesi voolama?

Sageli on WC-potis vee voolama jäämise põhjus üks järgmisest kolmest.

  • Loputuspaagis on liiga palju katlakivi.
  • Väljavooluventiili tihend lekib.
  • Loputusventiil või sissevooluventiil on rikkis.

Loputusvee voolama jäämise põhjus on enamasti vee loputuspaaki sisenemise või sealt väljumise kohas. Veevarustuse sulgemise järel leiate lekkekoha kiiresti. Kui loputusvesi ikka lekib, on tegemist väljavooluventiili tihendi lekkega.

Kui vesi jääb loputuspaagi täitumise järel voolama, on paagi mehhanismis katlakivi või on sissevooluventiil rikkis.

Kui teil on kahtlusi, miks Ifö WC-potis loputusvesi voolab, soovitame pöörduda kohaliku torulukksepa poole.

Kuidas peatada WC-poti loputusvee voolamist?

WC-poti loputusvee voolamise peatamiseks peab teil olema juurdepääs loputuspaagile. Olenemata põhjusest leiab lahenduse loputuspaagist.

Juurdepääs loputuspaagile sõltub sellest, kas tegemist on WC-poti põranda- või seinamudeliga. Kuid allpool kirjeldatud protseduur kehtib mõlema mudeli kohta.

Kuidas Ifö WC-poti loputuspaaki avada?

Ifö WC-poti põrandamudeli loputuspaagi avamiseks võib kasutada kruvikeerajat või Ifö loputuspaagi võtit.

  • Sulgege vesi – enamiku uute WC-pottide kõrval on sulgeventiil.
  • Keerake loputuspaagi katte all paiknevad kruvid lahti.
  • Tõstke loputusnupp üles, vabastage sinine loputusnupu varras ja tõstke mõlemad üles.
  • Nüüd saab kogu loputuspaagi katte eemaldada.

Vaadake loputuspaagi katte eemaldamise videot siit. Seda toimingut saab kasutada Spira ja Spira Arti, kuid ka Ifö Signi WC-poti korral.


Ifö WC-poti seinamudeli loputuspaagi avamine

Kui loputusvesi voolab WC-poti seinamudelis, on vaja juurde pääseda ka loputuspaagile. Varjatud loputuspaagiga WC-poti seinamudeli korral pääseb loputuspaagile ligi juhtpaneeli kaudu.

Alustada tuleb loputusnupu eemaldamisest – vaadake meie videost, kuidas see toimub.

Kas välja on vaja vahetada loputusventiil, sissevooluventiil või põhjatihend?

Kui WC-potis voolab loputusvesi rikkis loputus- või sissevooluventiili või põhjatihendi tõttu, tuleb see puhastada või välja vahetada.
Kui tegemist on vanema WC-potiga, milles vesi pidevalt voolab, tuleks mõelda uue WC-poti ostmisele.


Põhjatihendi vahetamine

Kui WC-potis jääb pärast veevarustuse sulgemist vesi voolama, võib osutuda vajalikuks väljavooluventiili tihendi vahetamine. Vaadake siit, kuidas seda teha.


Sissevooluventiili vahetamine

Kui vesi jääb loputuspaagi täitumise järel voolama, võib WC-poti sissevooluventiil olla rikkis või vajada puhastamist. Kui ventiil on rikkis, on põhjuseks enamasti kahjustunud kummitihend. Vaadake meie videot sissevooluventiili puhastamise või vahetamise kohta.

Enne alustamist tuleb loputuspaak veest tühjendada.

Põhjalikumaid juhiseid Ifö WC-poti remontimise kohta leiate Ifö YouTube’i kanalilt.

Klaske WC-pott kiiresti ja õigesti ära parandada

Oluline on lasta voolama jäänud loputusveega WC-pott kiiresti ära parandada, sest kui vesi jookseb pikemat aega, võib veearve märgatavalt suureneda. Peale selle on jooksva loputusvee solin üsna tüütu ja tulemuseks võib olla loputusvõimsuse vähenemine.

Kui teil on kahtlusi, miks WC-potis on loputusvesi voolama jäänud, soovitame alati pöörduda professionaalse torulukksepa poole. Kui otsustate WC-potti ise parandada ega tee seda korralikult, kaotab garantii kehtivuse – lugege Ifö garantii kohta täpsemalt.