ÕIGUSTEAVE

Geberitil on hea meel, et külastate seda veebilehte ja tunnete huvi Geberiti toodete ja süsteemide vastu. Võtke arvesse meie allpool toodud õigusalaseid märkuseid.

ANDMEKAITSE

Teie isiklike andmete turvalisus on ettevõttele Geberit keskse tähendusega. Meile usaldatud andmeid käsitletakse ülima hoolikusega, rangelt konfidentsiaalselt ja kooskõlas õigusaktidega. Oma andmekaitsedeklaratsioonis informeerime teid läbipaistvalt sellest, milliseid andmeid me millisel otstarbel kogume, töötleme ja salvestame.

AUTORIÕIGUSED

© Copyright Geberit. Kõik õigused on kaitstud. Kõigile veebilehel olevatele tekstidele, piltidele, graafikale, animatsioonidele, videotele, helidele ja muudele teostele ning nende paigutusele kohaldub autoriõiguse kaitse ja muud intellektuaalomandit käsitlevad õigusaktid.

Selle veebilehe sisu ei tohi ilma Geberiti eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida, levitada, muuta ega kolmandatele isikutele ärilistel eesmärkidel kättesaadavaks teha. Juhime tähelepanu sellele, et mõned veebilehel olevad pildid kuuluvad kolmandate isikute autoriõiguste alla.

KAUBAMÄRGIÕIGUSED

Kui pole märgitud teisiti, on kõik sellel veebilehel olevad kaubamärgid kaitstud kaubamärgiseadusega Geberiti huvides. See kehtib eelkõige kaubamärkide, logode ja embleemide kohta.

LITSENTSID

Geberit soovib end teile esitleda uuendusliku ja informatiivse veebilehega. Selles sisalduv intellektuaalomand nagu patendid, kaubamärgid ja autoriõigused on kaitstud. Kui ei ole sõnaselgelt teisiti reguleeritud, ei anna see veebileht Geberiti ega kolmandate isikute intellektuaalomandi kasutamiseks mingeid litsentse.

VASTUTUS

Geberit on loonud ja uuendanud oma veebilehel esitatud sisu suurima hoolega. Vaatamata sellele ei saa garanteerida kättesaadavaks tehtud sisu õigsust, ajakohasust ja täielikkust. Igasugune vastutus kahjude eest, mis tuleneb otseselt või kaudselt selle veebilehe kasutamisest, on välistatud seadusega lubatud ulatuses.

Selline vastutuspiirang ei kehti elu, kehalise puutumatuse ja tervise kahjustamisel ning kahjupõhjuste korral, mis tulenevad ettevõtte Geberit poolse kohustuse tahtlikust või äärmiselt lohakast rikkumisest.

Kui sellel veebilehel viidatakse või lingitakse kolmandate isikute veebilehtedele, ei vastuta Geberit nende tehnilise funktsionaalsuse (eriti viirusevaba oleku) ega sisu eest.