GARANTII

Hoidke ostutšekk alati alles.

Ifö garanteerib, et tootja kõrvaldab toote kahjustused, mille on põhjustanud vale konstruktsioon, defektne materjal või tootmisviga ja mis on ilmnenud kahe aasta jooksul pärast Ifölt tarnimist. Garantii kohaselt vahetab Ifö defektse toote või selle osa samasuguse või sarnase toote või osa vastu välja tasuta.

Võimalikud transpordi- ja paigalduskulud kannab ostja.
Garantii ei hõlma kahjustusi, mille on põhjustanud vale või sobimatu paigaldamine, hooldamine, kasutamine või parandamine, või mis on tekkinud pärast toote tarnimist. Garantii ei hõlma ka kahjustusi, mis on põhjustatud ebapuhta vee kasutamisest või toote tavapärasest kulumisest. Ifö ei vastuta toote sobivuse eest ostja kavandatud kasutusotstarbele.